تیم ما

Mr.Chen Shaoguang
مدیر عامل و مهندس ارشد
مدیر عامل و مهندس ارشد برای محصولات ولتاژ بالا خازن.