مقاومت ولتاژ بالا

HVC نیز تولید ولتاژ بالا ضخامت فیلم مقاومت 丨 ولتاژ بالا مسطح مقاومت 丨 ولتاژ بالا مقاومت لوله
همان کیفیت EBG و Ohmite ، جایگزین

مقاومت ولتاژ بالا مقاومت ضخیم فیلم مسطح سری GFP / GHP

این مقاومت ها کاملا مقاوم در برابر ولتاژ بالا طراحی اقتصادی هستند ، قادر به تهیه مونتاژ با چگالی بالا در چند کاربرد هستند. دو پوشش متفاوت.

BSP / BOP سری فیلم ضخیم مقاومت لوله، مقاومت ولتاژ بالا

مقاومت در برابر ولتاژ بالا از نوع لوله (فیلم ضخیم ، طرح غیر القایی). سری BSP از بدنه سرامیکی با قطر 7.0 میلی متر استفاده می کند سری BOP از بدنه سرامیکی با قطر 3.5 میلی متر استفاده می کند برای اهداف عمومی ، حداکثر دما کار می کند. تا 225 درجه سانتی گراد.