نوع HV مقاومت مسطح

مقاومت ولتاژ بالا مقاومت ضخیم فیلم مسطح سری GFP / GHP

این مقاومت ها کاملا مقاوم در برابر ولتاژ بالا طراحی اقتصادی هستند ، قادر به تهیه مونتاژ با چگالی بالا در چند کاربرد هستند. دو پوشش متفاوت.