យីហោអេចអេចស៊ី®និង៉អេច HL” ដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងទាំងពីរ។

បន្ថែម:9B2, អគារ TianXiang, សួនឧស្សាហកម្មធៀនណាន, ហ្វូយាន, ស៊ិនជិន, ភី។ ស៊ី។ ខ

ទូរស័ព្ទ​:   + 86-755-61167757    ទូរសារ​:  + 86-755-23997722
ទូរស័ព្ទ​ដៃ​:
+ 86-13689553728  

ទំនាក់ទំនង​: ផ្នែក​លក់

b

ក្បាលអត្ថបទ