សេចក្តីយោងឆ្លង / ជម្រើស / ជំនួសសម្រាប់កុងតឺន័រសេរ៉ាមិចវ៉ិចទ័រខ្ពស់

HVC Capacitor គឺជាម៉ាកដ៏ល្អមួយដើម្បីជំនួសវត្ថុកុងដង់ Murata HV ។

លម្អិតទូទៅ

Murata គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់សេរ៉ាមិចវ៉ុលខ្ពស់ការប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងគម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើននៃកាំរស្មីអ៊ិចវេជ្ជសាស្រ្តថ្នាក់កាំរស្មី X កាំរស្មីឧស្សាហកម្មការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលវ៉ុលខ្ពស់និងការសម្អាតខ្យល់និងជាច្រើនទៀត។ Murata ផលិតមួកឌីសសេរ៉ាមិចនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ ដូចយីហោល្បី ៗ ដទៃទៀតដែរគុណវិបត្តិសំខាន់គឺបណ្តាញទីផ្សារធ្វើឱ្យតម្លៃខ្ពស់សម្ភារៈ Murata N4700 ផ្តល់នូវដំណើរការល្អដែលមានភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់ថ្នាក់ទាបនិងកំរិតខ្ពស់ (200,000 mOHM) ។ អេចអេចស៊ីក៏បង្កើតនូវសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អិនអេសអិចអេចហើយថែមទាំងអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ថ្នាក់ផលិតផលយោធាផងដែរ។ ឥឡូវនេះយើងមានបទពិសោធផ្ទាល់ដើម្បីជំនួស Murata ដែលផ្តល់ជូននូវគុណភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែមានតែ 4700% នៃការចំណាយប៉ុណ្ណោះ។

កុងដាប់ធ័រឌីសសេរ៉ាមិចតង់ស្យុងខ្ពស់ HVC ជំនួសឧបករណ៍ចាប់ឌីសសេរ៉ាមិច Murata៖

DE2E3KH222MA3B Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEBF33A103ZA2B Murata 10000PF 1KV RADIAL
DE2E3KY472MA2BM01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE2F3KH103MA3B Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DE2E3KH472MA3B Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEBF33D103ZA3B Murata 10000PF 2KV RADIAL
DECB33J102KC4B Murata 1000PF 6.3KV 10% RADIAL
DEBE33F472ZA3B Murata 4700PF 3.15KV RADIAL
DEBB33F332KA3B Murata 3300PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33A102KN2A Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A102KN2A Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A222KN2A Murata 2200PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A222KN2A Murata 2200PF 1KV 10% RADIAL
DEBF33A103ZN2A Murata 10000PF 1KV RADIAL
DEBF33A103ZN2A Murata 10000PF 1KV RADIAL
DE1E3KX222MN5AA01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX222MN5AA01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KH472MN3A Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KH472MN3A Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3A220JC1B Murata 22PF 1KV 5% RADIAL
DE2F3KH103MN7A Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DE2F3KH103MN7A Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEA1X3A220JD1B Murata 22PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A470JC1B Murata 47PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A680JC1B Murata 68PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A180JC1B Murata 18PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A270JC1B Murata 27PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A330JC1B Murata 33PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A101JA2B Murata 100PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3D470JA2B Murata 47PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3A100JC1B Murata 10PF 1KV 5% RADIAL
DEBB33A102KA2B Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DEBF33A222ZA2B Murata 2200PF 1KV RADIAL
DEBB33A101KC1B Murata 100PF 1KV 10% RADIAL
DEBE33D102ZA2B Murata 1000PF 2KV RADIAL
DEBB33A331KC1B Murata 330PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A152KA2B Murata 1500PF 1KV 10% RADIAL
DE2E3KY102MA2BM01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DEBF33D102ZC1B Murata 1000PF 2KV RADIAL
DEA1X3A221JA2B Murata 220PF 1KV 5% RADIAL
DE2B3KH221KA3B Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KH102MA3B Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY222MA2BM01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33A471KA2B Murata 470PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33A221KA2B Murata 220PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3A271JA2B Murata 270PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3F101JA3B Murata 100PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBB33A472KA3B Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3A331JA2B Murata 330PF 1KV 5% RADIAL
DEBB33A222KA2B Murata 2200PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33F471KC3B Murata 470PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33D102KA2B Murata 1000PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33F102KA3B Murata 1000PF 3.15KV 10% RADIAL
DEA1X3F470JC3B Murata 47PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBE33D472ZA2B Murata 4700PF 2KV RADIAL
DEBB33D222KA2B Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DEBF33D472ZA2B Murata 4700PF 2KV RADIAL
DEA1X3A471JA2B Murata 470PF 1KV 5% RADIAL
DEHR33A102KA2B Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DE2E3KH332MA3B Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33D102KA3B Murata 1000PF 2KV 10% RADIAL
DE1E3KX222MA4BL01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MA5BA01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX222MA5BA01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX222MB5BA01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33A222KA3B Murata 2200PF 1KV 10% RADIAL
DECB33J471KC4B Murata 470PF 6.3KV 10% RADIAL
DECB33J331KC4B Murata 330PF 6.3KV 10% RADIAL
DECB33J101KC4B Murata 100PF 6.3KV 10% RADIAL
DEBB33A682KA3B Murata 6800PF 1KV 10% RADIAL
DECE33J102ZC4B Murata 1000PF 6.3KV RADIAL
DEBE33D103ZA3B Murata 10000PF 2KV RADIAL
DE1E3KX332MA5BA01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEBB33D472KA3B Murata 4700PF 2KV 10% RADIAL
DE1E3KX472MA5BA01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3A390JP2A Murata 39PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A390JP2A Murata 39PF 1KV 5% RADIAL
DEBB33A221KP2A Murata 220PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A221KP2A Murata 220PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3A101JN2A Murata 100PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A101JN2A Murata 100PF 1KV 5% RADIAL
DEBE33A102ZP2A Murata 1000PF 1KV RADIAL
DEBE33A102ZP2A Murata 1000PF 1KV RADIAL
DEBB33A101KP2A Murata 100PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A101KP2A Murata 100PF 1KV 10% RADIAL
DE2E3KY102MN2AM01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY102MN2AM01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY101KN3AM02 Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY101KN3AM02 Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DEBB33D101KP2A Murata 100PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33D101KP2A Murata 100PF 2KV 10% RADIAL
DE2E3KY102MN3AM02 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY102MN3AM02 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KH101KN3A Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KH101KN3A Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KH471KN3A Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KH471KN3A Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33A221KN2A Murata 220PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33A221KN2A Murata 220PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33D102KN2A Murata 1000PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33D102KN2A Murata 1000PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33A471KN2A Murata 470PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33A471KN2A Murata 470PF 1KV 10% RADIAL
DE2B3KH681KN3A Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KH681KN3A Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DEBB33A332KN2A Murata 3300PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A332KN2A Murata 3300PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A472KN3A Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A472KN3A Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3A471JN2A Murata 470PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A471JN2A Murata 470PF 1KV 5% RADIAL
DE2E3KY472MN2AM01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY472MN2AM01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY472MN3AM02 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY472MN3AM02 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33D331KN3A Murata 330PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D331KN3A Murata 330PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33A152KN2A Murata 1500PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33A152KN2A Murata 1500PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33D222KN2A Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33D222KN2A Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33F471KN3A Murata 470PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F471KN3A Murata 470PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1E3KX102MN5AA01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MN5AA01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1B3KX331KN5A Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX331KN5A Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE1E3KX152MN5AA01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX152MN5AA01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE1B3KX471KN5A Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX471KN5A Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX221KN5A Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX221KN5A Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DEBE33F472ZN3A Murata 4700PF 3.15KV RADIAL
DEBE33F472ZN3A Murata 4700PF 3.15KV RADIAL
DEHR33A472KN7A Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33A472KN7A Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3A560JC1B Murata 56PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A390JC1B Murata 39PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A120JC1B Murata 12PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3D330JC1B Murata 33PF 2KV 5% RADIAL
DEBB33A221KC1B Murata 220PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3A820JA2B Murata 82PF 1KV 5% RADIAL
DEBB33A471KC1B Murata 470PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3A150JC1B Murata 15PF 1KV 5% RADIAL
DEBB33A681KA2B Murata 680PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3D220JC1B Murata 22PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3F270JC3B Murata 27PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBE33A102ZC1B Murata 1000PF 1KV RADIAL
DEA1X3A121JA2B Murata 120PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3D560JA2B Murata 56PF 2KV 5% RADIAL
DESD32H101KA2B Murata 100PF THRU
DESD32H471KA2B Murata 470PF 500V 10% RADIAL
DEBB33A151KC1B Murata 150PF 1KV 10% RADIAL
DE2E3KY102MB3BM02 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3A151JA2B Murata 150PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3D680JA2B Murata 68PF 2KV 5% RADIAL
DE2B3KY221KA2BM01 Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DEBB33D221KC1B Murata 220PF 2KV 10% RADIAL
DE2E3KY152MA2BM01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY471KA2BM01 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE21XKY330JA2BM01 Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE2B3KY101KA2BM01 Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KY102MA3BM02 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3D820JA2B Murata 82PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3A181JA2B Murata 180PF 1KV 5% RADIAL
DEBB33F221KCDB Murata 220PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33D471KA2B Murata 470PF 2KV 10% RADIAL
DEA1X3F330JC3B Murata 33PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBB33D681KA2B Murata 680PF 2KV 10% RADIAL
DE2B3KH471KA3B Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DEA1X3F100JCDB Murata 10PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3F180JCDB Murata 18PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBB33D101KC1B Murata 100PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33F331KC3B Murata 330PF 3.15KV 10% RADIAL
DE2E3KY222MA3BM02 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3F680JA3B Murata 68PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBE33D222ZA2B Murata 2200PF 2KV RADIAL
DEA1X3F120JCDB Murata 12PF 3.15KV 5% RADIAL
DE2E3KY222MB2BM01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33D681KA3B Murata 680PF 2KV 10% RADIAL
DEBE33F102ZC3B Murata 1000PF 3.15KV RADIAL
DEA1X3F820JA3B Murata 82PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3D181JA2B Murata 180PF 2KV 5% RADIAL
DE2E3KH152MA3B Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33D271KC3B Murata 270PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D221KC3B Murata 220PF 2KV 10% RADIAL
DE2E3KY332MA2BM01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MA4BL01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3D331JA3B Murata 330PF 2KV 5% RADIAL
DEBE33F222ZA3B Murata 2200PF 3.15KV RADIAL
DE1E3KX152MA5BA01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DEBB33D152KA2B Murata 1500PF 2KV 10% RADIAL
DEBF33D222ZA2B Murata 2200PF 2KV RADIAL
DE1B3KX331KA5B Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DEA1X3D221JA2B Murata 220PF 2KV 5% RADIAL
DEHR33F271KC3B Murata 270PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F221KC3B Murata 220PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33A332KA2B Murata 3300PF 1KV 10% RADIAL
DEF1XLH120JA3B Murata 12PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33D102KB3B Murata 1000PF 2KV 10% RADIAL
DE1E3KX102MB5BA01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33F181KC3B Murata 180PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1B3KX471KA5B Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33D152KA3B Murata 1500PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33F152KA3B Murata 1500PF 3.15KV 10% RADIAL
DEC1X3J330JC4B Murata 33PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J100JC4BMS1 Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J150JC4B Murata 15PF 6.3KV 5% RADIAL
DE1B3KX681KA5B Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2F3KY103MA3BM02 Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEHR33F102KA3B Murata 1000PF 3.15KV 10% RADIAL
DEC1X3J560JC4B Murata 56PF 6.3KV 5% RADIAL
DECB33J151KC4B Murata 150PF 6.3KV 10% RADIAL
DEHC32H472KA4B Murata 4700PF 500V 10% RADIAL
DE1E3KX332MA4BL01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEC1X3J470JC4B Murata 47PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33A472KA3B Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33F222KA3B Murata 2200PF 3.15KV 10% RADIAL
DEA1X3A470JP2A Murata 47PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A470JP2A Murata 47PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3F220JP3A Murata 22PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3F220JP3A Murata 22PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3D330JP2A Murata 33PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3D330JP2A Murata 33PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3D470JN2A Murata 47PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3D470JN2A Murata 47PF 2KV 5% RADIAL
DEBB33A471KP2A Murata 470PF 1KV 10% RADIAL
DEBB33A471KP2A Murata 470PF 1KV 10% RADIAL
DEBF33A222ZN2A Murata 2200PF 1KV RADIAL
DEBF33A222ZN2A Murata 2200PF 1KV RADIAL
DEBB33D221KP2A Murata 220PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33D221KP2A Murata 220PF 2KV 10% RADIAL
DEA1X3D101JN2A Murata 100PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3D101JN2A Murata 100PF 2KV 5% RADIAL
DEBF33D102ZP2A Murata 1000PF 2KV RADIAL
DEBF33D102ZP2A Murata 1000PF 2KV RADIAL
DEBF33A472ZN2A Murata 4700PF 1KV RADIAL
DEBF33A472ZN2A Murata 4700PF 1KV RADIAL
DE2E3KY152MN3AM02 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MN3AM02 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY221KN3AM02 Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KN3AM02 Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KN3AM02 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KN3AM02 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DEBE33A472ZN2A Murata 4700PF 1KV RADIAL
DEBE33A472ZN2A Murata 4700PF 1KV RADIAL
DE2B3KH221KN3A Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KH221KN3A Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KH152MN3A Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KH152MN3A Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DEBF33D472ZN2A Murata 4700PF 2KV RADIAL
DEBF33D472ZN2A Murata 4700PF 2KV RADIAL
DE2E3KH222MN3A Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KH222MN3A Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEBB33F102KN3A Murata 1000PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33F102KN3A Murata 1000PF 3.15KV 10% RADIAL
DEF1XLH330JN3A Murata 33PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH330JN3A Murata 33PF 6.3KV 5% RADIAL
DEBB33D332KA3B Murata 3300PF 2KV 10% RADIAL
DEBE33D103ZN7A Murata 10000PF 2KV RADIAL
DEBE33D103ZN7A Murata 10000PF 2KV RADIAL
DEBB33A471KD1B Murata 470PF 1KV 10% RADIAL
DEBE33A222ZA2B Murata 2200PF 1KV RADIAL
DEBB33A102KB2B Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3D120JC1B Murata 12PF 2KV 5% RADIAL
DE2E3KY152MB3BM02 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY471KA3BM02 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KA3BM02 Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DEBB33D151KC1B Murata 150PF 2KV 10% RADIAL
DEA1X3D121JA2B Murata 120PF 2KV 5% RADIAL
DE2B3KY681KA2BM01 Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DEBB33F151KCDB Murata 150PF 3.15KV 10% RADIAL
DE2E3KH102MB3B Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY222MB3BM02 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3D151JA2B Murata 150PF 2KV 5% RADIAL
DEBB33A472KB3B Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33F391KA3B Murata 390PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33F471KD3B Murata 470PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33A222KB2B Murata 2200PF 1KV 10% RADIAL
DE2E3KY332MA3BM02 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MB4BL01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1B3KX471KA4BL01 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX331KB5B Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DEBB33D222KB2B Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DEA1X3D391JA3B Murata 390PF 2KV 5% RADIAL
DE1B3KX471KB5B Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX681KA4BL01 Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DEF1XLH330JJ3B Murata 33PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH330JA3B Murata 33PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J330JA3B Murata 33PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F821KA3B Murata 820PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBF33D103ZB3B Murata 10000PF 2KV RADIAL
DE1E3KX332MB5BA01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEBE33F472ZB3B Murata 4700PF 3.15KV RADIAL
DE2B3KY151KN2AM01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY151KN2AM01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KN2AM01F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KN2AM01F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY331KN2AM01F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY331KN2AM01F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KN2AM01F Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KN2AM01F Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KY102MN2AM01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY102MN2AM01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE21XKY100JN2AM01F Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY100JN2AM01F Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY150JN2AM01F Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY150JN2AM01F Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY330JN2AM01F Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY330JN2AM01F Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY680JN2AM01F Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY680JN2AM01F Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE2B3KY681KN2AM01F Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY681KN2AM01F Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KY222MN2AM01F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY222MN2AM01F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE21XKY100JA2BM01F Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY100JA3BM02F Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY100JB2BM01F Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY100JB3BM02F Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY150JA2BM01F Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY150JA3BM02F Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY150JB2BM01F Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY150JB3BM02F Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY330JA3BM02F Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY330JB2BM01F Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY330JB3BM02F Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY470JA2BM01F Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY470JA3BM02F Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY470JB2BM01F Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY470JB3BM02F Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY680JA2BM01F Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY680JA3BM02F Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY680JB2BM01F Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY680JB3BM02F Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE2B3KY101KA2BM01F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY101KA3BM02F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY101KA3BU02F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY101KB2BM01F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY101KB3BM02F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY101KB3BU02F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY151KA2BM01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY151KA3BM02F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY151KA3BU02F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY151KB2BM01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY151KB3BM02F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY151KB3BU02F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KA2BM01F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KA3BU02F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KB2BM01F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KB3BM02F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY221KB3BU02F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY331KA3BM02F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY331KA3BU02F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY331KB3BM02F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY331KB3BU02F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KA2BM01F Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KA3BU02F Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KB2BM01F Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KB3BM02F Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY471KB3BU02F Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KY102MA3BU02F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY102MB3BM02F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY102MB3BU02F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MA2BM01F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MA3BM02F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MA3BU02F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MB2BM01F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MB3BM02F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MB3BU02F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY221KA3BM02F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KY102MA3BM02F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY331KB2BM01F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE21XKY330JA2BM01F Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE2E3KY102MB2BM01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY681KA3BU02F Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY681KB2BM01F Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY681KB3BM02F Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY681KB3BU02F Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KY222MB3BM02F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY222MA2BM01F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY222MA3BM02F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY222MB2BM01F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2B3KY681KA2BM01F Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE2E3KY222MA3BU02F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY222MB3BU02F Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MA4BN01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE21XKY220JA2BM01F Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY220JA3BM02F Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY220JB2BM01F Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY220JB3BM02F Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE2E3KY332MA2BM01F Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY332MA3BM02F Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY332MB2BM01F Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY332MB3BM02F Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY332MA3BU02F Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY332MB3BU02F Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEJE3E2102ZC3B Murata 1000PF 250VAC RADIAL
DE2B3KY101KN2AM01F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KY101KN2AM01F Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DE21XKY470JN2AM01F Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY470JN2AM01F Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE2E3KH102MN3A Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KH102MN3A Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DEBE33F102ZP3A Murata 1000PF 3.15KV RADIAL
DEBE33F102ZP3A Murata 1000PF 3.15KV RADIAL
DEHR33A102KN2A Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33A102KN2A Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DE2E3KY332MN3AM02 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY332MN3AM02 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MN4AL01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MN4AL01 Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1B3KX471KN4AL01 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX471KN4AL01 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33D102KN3A Murata 1000PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D102KN3A Murata 1000PF 2KV 10% RADIAL
DEBE33A103ZN3A Murata 10000PF 1KV RADIAL
DEBE33A103ZN3A Murata 10000PF 1KV RADIAL
DE1E3KX332MN4AL01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX332MN4AL01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2F3KY103MN3AM02 Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DE2F3KY103MN3AM02 Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DE1E3KX332MN5AA01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX332MN5AA01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33D222KN7A Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D222KN7A Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DE1E3KX472MN4AL01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX472MN4AL01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEHC32H102KA2B Murata 1000PF 500V 10% RADIAL
DE1B3KX101KA5B Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DEC1X3J390JA3B Murata 39PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J220JC4B Murata 22PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33D222KA3B Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DE11XKX680JN5A Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE11XKX680JN5A Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DESD32H472KN7A Murata 4700PF 500V 10%
DESD32H472KN7A Murata 4700PF 500V 10%
DE1E3KX472MN5AA01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX472MN5AA01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3F150JCDB Murata 15PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3D101JA2B Murata 100PF 2KV 5% RADIAL
DE2B3KH101KA3B Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DEBB33F101KCDB Murata 100PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1B3KX101KA4BL01 Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33A331KA2B Murata 330PF 1KV 10% RADIAL
DEBE33A472ZA2B Murata 4700PF 1KV RADIAL
DEHR33F471KA3B Murata 470PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33F681KA3B Murata 680PF 3.15KV 10% RADIAL
DE2E3KY472MA3BM02 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33F331KA3B Murata 330PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1B3KX221KA5B Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DEC1X3J270JC4B Murata 27PF 6.3KV 5% RADIAL
DE2F3KY103MB3BM02 Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEC1X3J680JC4B Murata 68PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J101JC4B Murata 100PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F122KA3B Murata 1200PF 3.15KV 10% RADIAL
DEC1X3J121JC4B Murata 120PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F272KA4B Murata 2700PF 3.15KV 10% RADIAL
DE2E3KH332MN3A Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KH332MN3A Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DE21XKY150JA2BM01 Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY680JA2BM01 Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DE1B3KX221KA4BL01 Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE2B3KH681KA3B Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX471KB4BL01 Murata 470PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33A152KA2B Murata 1500PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3F181JA3B Murata 180PF 3.15KV 5% RADIAL
DEHR33D331KA3B Murata 330PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D391KA3B Murata 390PF 2KV 10% RADIAL
DE1E3KX222MB4BL01 Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DE2F3KH103MB3B Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEA1X3D561JA3B Murata 560PF 2KV 5% RADIAL
DEBB33F222KA3B Murata 2200PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1E3KX472MB4BL01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX472MB5BA01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33F152KA3B Murata 1500PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F182KA3B Murata 1800PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33D392KA4B Murata 3900PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D472KA4B Murata 4700PF 2KV 10% RADIAL
DE2E3KY152MN2AM01F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY152MN2AM01F Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE21XKY220JN2AM01F Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE21XKY220JN2AM01F Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE2E3KY472MN2AM01F Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE2E3KY472MN2AM01F Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MN4AN01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MN4AN01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MN4AP01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX102MN4AP01F Murata 1000PF 250VAC 20% RADIAL
DE1B3KX331KN4AN01F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX331KN4AN01F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX331KN4AP01F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX331KN4AP01F Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX151KN4AN01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX151KN4AN01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX221KN4AN01F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX221KN4AN01F Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX151KN4AP01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX151KN4AP01F Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL

DEHR33A681KB2B Murata 680PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A101KN2A Murata 100PF THRU
DESD33A151KN2A Murata 150PF THRU
DESD33A681KA2B Murata 680PF THRU
DESD33A681KJ2B Murata 680PF THRU
DEJE3E2332ZN3A Murata 3300PF 250VAC RADIAL
DEJF3E2472ZN3A Murata 4700PF 250VAC RADIAL
DEA1X3A561JA3B Murata 560PF 1KV 5% RADIAL
DEA1X3A561JB3B Murata 560PF 1KV 5% RADIAL
DEHR33D561KB3B Murata 560PF 2KV 10% RADIAL
DEA1X3F470JD3B Murata 47PF 3.15KV 5% RADIAL
DEHR33A331KN2A Murata 330PF 1KV 10% RADIAL
DE2B3KH151KN3A Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DEA1X3A471JB2B Murata 470PF 1KV 5% RADIAL
DEBB33A332KB2B Murata 3300PF 1KV 10% RADIAL
DEJF3E2472ZN2A Murata 4700PF 250VAC RADIAL
DE11XKX220JN5A Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE1E3KX152MA4BL01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX152MB4BL01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DESD33A102KN2A Murata 1000PF THRU
DEHR33A152KB2B Murata 1500PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A152KA2B Murata 1500PF THRU
DESD33A152KJ2B Murata 1500PF THRU
DEA1X3D221JB2B Murata 220PF 2KV 5% RADIAL
DEBB33D152KB2B Murata 1500PF 2KV 10% RADIAL
DEBF33D222ZB2B Murata 2200PF 2KV RADIAL
DE1B3KX151KN4AL01 Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33F391KB3B Murata 390PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33A102KB2B Murata 1000PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A102KA2B Murata 1000PF THRU
DESD33A102KJ2B Murata 1000PF THRU
DE21XKY220JN2AM01 Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE1B3KX101KN4AL01 Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33F151KC3B Murata 150PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHC32H152KA2B Murata 1500PF 500V 10% RADIAL
DEHC32H152KB2B Murata 1500PF 500V 10% RADIAL
DEHR33F151KD3B Murata 150PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F221KD3B Murata 220PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F271KD3B Murata 270PF 3.15KV 10% RADIAL
DEJE3E2472ZA3B Murata 4700PF 250VAC RADIAL
DEJE3E2472ZB3B Murata 4700PF 250VAC RADIAL
DE11XKX470JB5B Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE1B3KX221KN4AL01 Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DEA1X3A391JN2A Murata 390PF 1KV 5% RADIAL
DEHC32H102KN2A Murata 1000PF 500V 10% RADIAL
DESD32H102KN2A Murata 1000PF 500V 10% RADIAL
DEA1X3F101JN3A Murata 100PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBB33F471KP3A Murata 470PF 3.15KV 10% RADIAL
DE2E3KY332MN2AM01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3D331JB3B Murata 330PF 2KV 5% RADIAL
DEHR32E472KA2B Murata 4700PF 250V 10% RADIAL
DEHR32E472KB2B Murata 4700PF 250V 10% RADIAL
DEHR33A681KN2A Murata 680PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3D271JA2B Murata 270PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3D271JB2B Murata 270PF 2KV 5% RADIAL
DEBB33F681KB3B Murata 680PF 3.15KV 10% RADIAL
DEJF3E2103ZN2A Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEJF3E2103ZN3A Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEHR32E472KN2A Murata 4700PF 250V 10% RADIAL
DE2E3KH222MB3B Murata 2200PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR32E332KA2B Murata 3300PF 250V 10% RADIAL
DEHR32E332KB2B Murata 3300PF 250V 10% RADIAL
DEHR33D821KA3B Murata 820PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D821KB3B Murata 820PF 2KV 10% RADIAL
DEJE3E2102ZN2A Murata 1000PF 250VAC RADIAL
DEJE3E2472ZN2A Murata 4700PF 250VAC RADIAL
DEHR32E332KN2A Murata 3300PF 250V 10% RADIAL
DEA1X3A561JN3A Murata 560PF 1KV 5% RADIAL
DEBF33A103ZB2B Murata 10000PF 1KV RADIAL
DEBE33F222ZB3B Murata 2200PF 3.15KV RADIAL
DE21XKY220JN3AM02 Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DEHR33D221KP3A Murata 220PF 2KV 10% RADIAL
DE11XKX220JA5B Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE11XKX220JB5B Murata 22PF 250VAC 5% RADIAL
DE1B3KX331KA4BL01 Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX331KB4BL01 Murata 330PF 250VAC 10% RADIAL
DEJF3E2103ZA3B Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEJF3E2103ZB3B Murata 10000PF 250VAC RADIAL
DEA1X3D221JN2A Murata 220PF 2KV 5% RADIAL
DE1E3KX152MB5BA01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33F181KD3B Murata 180PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33D152KN2A Murata 1500PF 2KV 10% RADIAL
DEBF33D222ZN2A Murata 2200PF 2KV RADIAL
DEHC32H152KN2A Murata 1500PF 500V 10% RADIAL
DESD32H152KA2B Murata 1500PF 500V 10% RADIAL
DESD32H152KJ2B Murata 1500PF 500V 10% RADIAL
DESD32H152KN2A Murata 1500PF 500V 10% RADIAL
DEA1X3F121JN3A Murata 120PF 3.15KV 5% RADIAL
DEHR33F331KB3B Murata 330PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBE33D472ZB2B Murata 4700PF 2KV RADIAL
DE2E3KY472MB2BM01 Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3D270JP2A Murata 27PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3F181JB3B Murata 180PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBB33F102KB3B Murata 1000PF 3.15KV 10% RADIAL
DEJE3E2472ZN3A Murata 4700PF 250VAC RADIAL
DEBF33D472ZB2B Murata 4700PF 2KV RADIAL
DESD33A152KN2A Murata 1500PF THRU
DEHR33D561KN3A Murata 560PF 2KV 10% RADIAL
DEA1X3D271JN2A Murata 270PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3F151JA3B Murata 150PF 3.15KV 5% RADIAL
DEHR33D681KN3A Murata 680PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33F271KP3A Murata 270PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F471KB3B Murata 470PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1E3KX152MN4AL01 Murata 1500PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3F151JN3A Murata 150PF 3.15KV 5% RADIAL
DE11XKX470JN5A Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DE1B3KX151KA5B Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX151KB5B Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DEF1XLH100JA3B Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH100JJ3B Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH120JJ3B Murata 12PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH150JA3B Murata 15PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH150JJ3B Murata 15PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH180JA3B Murata 18PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH180JJ3B Murata 18PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F331KN3A Murata 330PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1B3KX101KB5B Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DEF2CLH020CA3B Murata 2PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH020CJ3B Murata 2PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH030CA3B Murata 3PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH030CJ3B Murata 3PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH040CA3B Murata 4PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH040CJ3B Murata 4PF 6.3KV RADIAL
DEA1X3D331JN3A Murata 330PF 2KV 5% RADIAL
DEHR33F391KN3A Murata 390PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBE33D472ZN2A Murata 4700PF 2KV RADIAL
DEHR33D271KP3A Murata 270PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D471KN3A Murata 470PF 2KV 10% RADIAL
DE11XKX330JA5B Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DE11XKX330JB5B Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DEF2CLH050DA3B Murata 5PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH050DJ3B Murata 5PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH060DA3B Murata 6PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH060DJ3B Murata 6PF 6.3KV RADIAL
DEBB33F681KN3A Murata 680PF 3.15KV 10% RADIAL
DE2E3KH332MB3B Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEA1X3F181JN3A Murata 180PF 3.15KV 5% RADIAL
DEF1XLH220JA3B Murata 22PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH220JJ3B Murata 22PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF2CLH070DA3B Murata 7PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH070DJ3B Murata 7PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH080DA3B Murata 8PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH080DJ3B Murata 8PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH090DA3B Murata 9PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH090DJ3B Murata 9PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH100JA3B Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF2CLH100JJ3B Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F151KP3A Murata 150PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F181KP3A Murata 180PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33D391KN3A Murata 390PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33F221KP3A Murata 220PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33D821KN3A Murata 820PF 2KV 10% RADIAL
DEHC32H222KB2B Murata 2200PF 500V 10% RADIAL
DE1B3KX681KB4BL01 Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33F561KB3B Murata 560PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1B3KX151KN5A Murata 150PF 250VAC 10% RADIAL
DE1B3KX101KN5A Murata 100PF 250VAC 10% RADIAL
DEA1X3D391JB3B Murata 390PF 2KV 5% RADIAL
DEF2CLH020CN3A Murata 2PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH030CN3A Murata 3PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH040CN3A Murata 4PF 6.3KV RADIAL
DE1B3KX221KB5B Murata 220PF 250VAC 10% RADIAL
DEF1XLH100JN3A Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH120JN3A Murata 12PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH150JN3A Murata 15PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH180JN3A Murata 18PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F681KB3B Murata 680PF 3.15KV 10% RADIAL
DEF2CLH050DN3A Murata 5PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH060DN3A Murata 6PF 6.3KV RADIAL
DE11XKX100JB5B Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DE11XKX330JN5A Murata 33PF 250VAC 5% RADIAL
DEF2CLH070DN3A Murata 7PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH090DN3A Murata 9PF 6.3KV RADIAL
DE11XKX680JB5B Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DEHR32E682KA2B Murata 6800PF 250V 10% RADIAL
DEHR32E682KB2B Murata 6800PF 250V 10% RADIAL
DEF2CLH080DN3A Murata 8PF 6.3KV RADIAL
DEF2CLH100JN3A Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHC32H222KA2B Murata 2200PF 500V 10% RADIAL
DESD32H222KJ2B Murata 2200PF 500V 10% RADIAL
DEF1XLH220JN3A Murata 22PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F561KA3B Murata 560PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33D122KA3B Murata 1200PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D122KB3B Murata 1200PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D152KB3B Murata 1500PF 2KV 10% RADIAL
DEBB33F152KB3B Murata 1500PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBE33A103ZB3B Murata 10000PF 1KV RADIAL
DEF1XLH270JJ3B Murata 27PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH390JJ3B Murata 39PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH470JJ3B Murata 47PF 6.3KV 5% RADIAL
DE1B3KX681KN4AL01 Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DEHR33F681KA3B Murata 680PF 3.15KV 10% RADIAL
DEA1X3F221JB3B Murata 220PF 3.15KV 5% RADIAL
DEC1X3J050DC4BMS1 Murata 5PF 6.3KV RADIAL
DE11XKX100JA5B Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DEA1X3D391JN3A Murata 390PF 2KV 5% RADIAL
DEHR32E103KA2B Murata 10000PF 250V 10% RADIAL
DEHR32E103KB2B Murata 10000PF 250V 10% RADIAL
DE11XKX680JA5B Murata 68PF 250VAC 5% RADIAL
DESD32H222KA2B Murata 2200PF 500V 10% RADIAL
DEA1X3F221JN3A Murata 220PF 3.15KV 5% RADIAL
DEHR32E682KN2A Murata 6800PF 250V 10% RADIAL
DEHC32H222KN2A Murata 2200PF 500V 10% RADIAL
DEHR33D122KN3A Murata 1200PF 2KV 10% RADIAL
DESD32H222KN2A Murata 2200PF 500V 10% RADIAL
DEF1XLH270JA3B Murata 27PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH390JA3B Murata 39PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH470JA3B Murata 47PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33F561KN3A Murata 560PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33D152KN3A Murata 1500PF 2KV 10% RADIAL
DEC1X3J100JA3BMS1 Murata 10PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J120JA3B Murata 12PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J120JC4B Murata 12PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J150JA3B Murata 15PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J180JA3B Murata 18PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J180JC4B Murata 18PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J220JA3B Murata 22PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J270JA3B Murata 27PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J390JC4B Murata 39PF 6.3KV 5% RADIAL
DEC1X3J470JA3B Murata 47PF 6.3KV 5% RADIAL
DEA1X3D471JA3B Murata 470PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3D471JB3B Murata 470PF 2KV 5% RADIAL
DEHR33F681KN3A Murata 680PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33A222KN3A Murata 2200PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A222KN3A Murata 2200PF THRU
DEBB33F152KN3A Murata 1500PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33A222KB3B Murata 2200PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A222KJ3B Murata 2200PF THRU
DE6E3KJ102MA3B Murata 1000PF 300VAC 20% RADIAL
DEA1X3D471JN7A Murata 470PF 2KV 5% RADIAL
DEHR32E103KN2A Murata 10000PF 250V 10% RADIAL
DEF1XLH270JN3A Murata 27PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH390JN3A Murata 39PF 6.3KV 5% RADIAL
DEF1XLH470JN3A Murata 47PF 6.3KV 5% RADIAL
DE11XKX100JN5A Murata 10PF 250VAC 5% RADIAL
DEC1X3J050DC4B Murata 5PF 6.3KV RADIAL
DE1B3KX681KB5B Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DE11XKX150JA5B Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE11XKX150JB5B Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE1B3KX681KN5A Murata 680PF 250VAC 10% RADIAL
DEA1X3F271JA3B Murata 270PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3F271JB3B Murata 270PF 3.15KV 5% RADIAL
DEHC32H472KB4B Murata 4700PF 500V 10% RADIAL
DE11XKX470JA5B Murata 47PF 250VAC 5% RADIAL
DEBB33A682KB3B Murata 6800PF 1KV 10% RADIAL
DE2E3KH472MB3B Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEBB33D332KB3B Murata 3300PF 2KV 10% RADIAL
DE1E3KX332MB4BL01 Murata 3300PF 250VAC 20% RADIAL
DEBB33A682KN7A Murata 6800PF 1KV 10% RADIAL
DEA1X3D561JB3B Murata 560PF 2KV 5% RADIAL
DEA1X3F331JA3B Murata 330PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3F331JB3B Murata 330PF 3.15KV 5% RADIAL
DEHR33F821KB3B Murata 820PF 3.15KV 10% RADIAL
DEA1X3F271JN7A Murata 270PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBB33D332KN3A Murata 3300PF 2KV 10% RADIAL
DEHC32H332KA2B Murata 3300PF 500V 10% RADIAL
DEHC32H332KB2B Murata 3300PF 500V 10% RADIAL
DEHC32H332KN2A Murata 3300PF 500V 10% RADIAL
DESD32H332KN3A Murata 3300PF 500V 10% RADIAL
DE11XKX150JN5A Murata 15PF 250VAC 5% RADIAL
DE6E3KJ102MB3B Murata 1000PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ102MN3A Murata 1000PF 300VAC 20% RADIAL
DE6B3KJ471KA3B Murata 470PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ471KB3B Murata 470PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ471KN3A Murata 470PF 300VAC 10% RADIAL
DEHR33A332KA3B Murata 3300PF 1KV 10% RADIAL
DEHR33A332KB3B Murata 3300PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A332KA3B Murata 3300PF THRU
DESD33A332KJ3B Murata 3300PF THRU
DEHR33A332KN7A Murata 3300PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A332KN7A Murata 3300PF THRU
DE6B3KJ221KA3B Murata 220PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ221KB3B Murata 220PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ221KN3A Murata 220PF 300VAC 10% RADIAL
DE6E3KJ152MA3B Murata 1500PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ152MB3B Murata 1500PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ152MN3A Murata 1500PF 300VAC 20% RADIAL
DEHR33F821KN3A Murata 820PF 3.15KV 10% RADIAL
DEA1X3F331JN7A Murata 330PF 3.15KV 5% RADIAL
DE6B3KJ101KA3B Murata 100PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ101KB3B Murata 100PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ101KN3A Murata 100PF 300VAC 10% RADIAL
DEHR33F102KB3B Murata 1000PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33D182KN7A Murata 1800PF 2KV 10% RADIAL
DE2E3KH472MA4B Murata 4700PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33F102KN3A Murata 1000PF 3.15KV 10% RADIAL
DEA1X3D561JN7A Murata 560PF 2KV 5% RADIAL
DEBB33D472KB3B Murata 4700PF 2KV 10% RADIAL
DE1E3KX392MA5BA01 Murata 3900PF 250VAC 20% RADIAL
DE1E3KX392MB5BA01 Murata 3900PF 250VAC 20% RADIAL
DE6B3KJ151KA3B Murata 150PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ151KB3B Murata 150PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ151KN3A Murata 150PF 300VAC 10% RADIAL
DEBE33D103ZB3B Murata 10000PF 2KV RADIAL
DESD32H472KA3B Murata 4700PF 500V 10% RADIAL
DESD32H472KJ3B Murata 4700PF 500V 10% RADIAL
DE6B3KJ331KA3B Murata 330PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ331KB3B Murata 330PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ331KN3A Murata 330PF 300VAC 10% RADIAL
DEBB33D472KN7A Murata 4700PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D182KA3B Murata 1800PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D182KB3B Murata 1800PF 2KV 10% RADIAL
DE6E3KJ222MA3B Murata 2200PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ222MB3B Murata 2200PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ222MN3A Murata 2200PF 300VAC 20% RADIAL
DEA1X3F391JA3B Murata 390PF 3.15KV 5% RADIAL
DEA1X3F391JB3B Murata 390PF 3.15KV 5% RADIAL
DEBB33F222KB3B Murata 2200PF 3.15KV 10% RADIAL
DE1E3KX392MN5AA01 Murata 3900PF 250VAC 20% RADIAL
DEHR33A472KB3B Murata 4700PF 1KV 10% RADIAL
DESD33A472KA3B Murata 4700PF THRU
DESD33A472KJ3B Murata 4700PF THRU
DESD33A472KN7A Murata 4700PF THRU
DE6B3KJ681KA3B Murata 680PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ681KB3B Murata 680PF 300VAC 10% RADIAL
DE6B3KJ681KN3A Murata 680PF 300VAC 10% RADIAL
DEBB33F222KN3A Murata 2200PF 3.15KV 10% RADIAL
DEC1X3J820JC4B Murata 82PF 6.3KV 5% RADIAL
DEHR33D222KB3B Murata 2200PF 2KV 10% RADIAL
DESD32H332KA3B Murata 3300PF 500V 10% RADIAL
DESD32H332KJ3B Murata 3300PF 500V 10% RADIAL
DEA1X3F391JN7A Murata 390PF 3.15KV 5% RADIAL
DE6E3KJ332MN3A Murata 3300PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ332MA3B Murata 3300PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ332MB3B Murata 3300PF 300VAC 20% RADIAL
DEHR33D272KA3B Murata 2700PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D272KB3B Murata 2700PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D272KN7A Murata 2700PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33F122KB3B Murata 1200PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33F332KB3B Murata 3300PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F152KB3B Murata 1500PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F122KN7A Murata 1200PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F152KN7A Murata 1500PF 3.15KV 10% RADIAL
DEBB33F332KN7A Murata 3300PF 3.15KV 10% RADIAL
DE6E3KJ472MN3A Murata 4700PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ472MA3B Murata 4700PF 300VAC 20% RADIAL
DE6E3KJ472MB3B Murata 4700PF 300VAC 20% RADIAL
DEHR33D332KA4B Murata 3300PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33D332KB4B Murata 3300PF 2KV 10% RADIAL
DEC1X3J151JC4B Murata 150PF 6.3KV 5% RADIAL
DHRB34A101M2BB Murata 100PF 10KV 20% RADIAL
DEHR33F182KN7A Murata 1800PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F222KN7A Murata 2200PF 3.15KV 10% RADIAL
DEHR33F182KB3B Murata 1800PF 3.15KV 10% RADIAL
DHRB34A151M2BB Murata 150PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B101M2BB Murata 100PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34B151M2BB Murata 150PF 12KV 20% RADIAL
DEHR33F222KB3B Murata 2200PF 3.15KV 10% RADIAL
DHRB34B221M2BB Murata 220PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34A331M2BB Murata 330PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B331M2BB Murata 330PF 12KV 20% RADIAL
DEHR33D392KB4B Murata 3900PF 2KV 10% RADIAL
DEHR33F272KB4B Murata 2700PF 3.15KV 10% RADIAL
DHRB34C151M2BB Murata 150PF 15KV 20% RADIAL
DHRB34A471M2BB Murata 470PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B471M2BB Murata 470PF 12KV 20% RADIAL
DHR4E4B101K2BB Murata 100PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4B151K2BB Murata 150PF 12KV 10% RADIAL
DHRB34A681M2BB Murata 680PF 10KV 20% RADIAL
DHR4E4A331K2BB Murata 330PF 10KV 10% RADIAL
DHR4E4B221K2BB Murata 220PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4B331K2BB Murata 330PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4C221K2BB Murata 220PF 15KV 10% RADIAL
DHRB34B681M2BB Murata 680PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34A102M2BB Murata 1000PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B102M2BB Murata 1000PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34C681M2BB Murata 680PF 15KV 20% RADIAL
DHR4E4B681K2BB Murata 680PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4B102K2BB Murata 1000PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4C681K2BB Murata 680PF 15KV 10% RADIAL
DHR4E4C102K2FB Murata 1000PF 15KV 10% RADIAL
DEC1X3J470JC4B Murata 47PF 6.3KV 5% RADIAL
DEJE3E2102ZC3B Murata 1000PF 250VAC RADIAL

ធាតុ DHR4E4C101K2BB 100 pF 15 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
ធាតុ DHR4E4C221K2BB 220 pF 15 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34C101M2BB 100 pF 15 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34A101M2BB 100 pF 10 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34A151M2BB 150 pF 10 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB44B102M1JBC03 1000 pF12 kVDC Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34C151M2BB 150 pF 15 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4B102K2BB 1000 pF 12 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4A101K2BB 100 pF 10 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34B471M2BB 470 pF 12 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34A221M2BB 220 pF 10 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4A151K2BB 150 pF 10 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
ធាតុ DHR4E4C151K2BB 150 pF 15 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34B101M2BB 100 pF 12 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4B101K2BB 100 pF 12 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4B151K2BB 150 pF 12 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4B221K2BB 220 pF 12 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4A331K2BB 330 pF 10 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34A331M2BB 330 pF 10 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34A681M2BB 680 pF 10 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4B681K2BB 680 pF 12 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
ធាតុ DHR4E4C471K2BB 470 pF 15 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34C102M2FB 1000 pF 15 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4C102K2FB 1000 pF 15 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34A102M2BB 1000 pF 10 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4A102K2BB 1000 pF 10 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHR4E4A221K2BB 220 pF 10 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34B102M2BB 1000 pF 12 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34C331M2BB 330 pF 15 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34A471M2BB 470 pF 10 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DHRB34C681M2BB 680 pF 15 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
ធាតុ DHR4E4C331K2BB 330 pF 15 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
ធាតុ DHR4E4C681K2BB 680 pF 15 kVDC ZM ​​Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F151JN3A 150 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F151JB3B 150 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3D181JN2A 180 pF 2 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F820JB3B 82 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F180JDDB 18 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F181JN3A 180 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F121JB3B 120 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F330JD3B 33 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F120JDDB 12 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3D221JB2B 220 pF 2 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3D270JP2A 27 pF 2 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3D391JB3B 390 pF 2 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3F221JB3B 220 pF 3.15 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3D391JN3A 390 pF 2 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3D471JB3B 470 pF 2 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
DEA1X3D471JN7A 470 pF 2 kVDC SL Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ
ធាតុ DEBB33F151KP3A 150 pF 3.15 kVDC B Murata Eol (ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត) ធាតុ

លេខផ្នែកមួរ៉ាតាដូប៊ែកណុប:

DHS4E4G141KC2B Murata CAP CER 140PF 40KV 10% ឌីស
DHS4E4G441KH2B Murata CAP CER 440PF 40KV 10% ឌីស
DHS4E4G701KL2B Murata CAP CER 700PF 40KV 10% ឌីស
DHS4E4G202KT2B Murata CAP CER 2000PF 40KV 10% ឌីស
DHS4E4F591KH2B Murata CAP CER 590PF 30KV 10% ឌីស
DHS4E4C192KL2B Murata CAP CER 1900PF 15KV 10% ឌីស
DHS4E4C532KT2B Murata CAP CER 5300PF 15KV 10% ឌីស
DHSF44G272ZTXB Murata CAP CER 2700PF 40KV CHASSIS
DHS4E4F272KT2B Murata CAP CER 2700PF 30KV 10% ឌីស
DHRB34A101M2BB Murata CAP CER 100PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34A151M2BB Murata CAP CER 150PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B101M2BB Murata CAP CER 100PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34B151M2BB Murata CAP CER 150PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34B221M2BB Murata CAP CER 220PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34A331M2BB Murata CAP CER 330PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B331M2BB Murata CAP CER 330PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34C151M2BB Murata CAP CER 150PF 15KV 20% RADIAL
DHRB34A471M2BB Murata CAP CER 470PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B471M2BB Murata CAP CER 470PF 12KV 20% RADIAL
DHR4E4B101K2BB Murata CAP CER 100PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4B151K2BB Murata CAP CER 150PF 12KV 10% RADIAL
DHRB34A681M2BB Murata CAP CER 680PF 10KV 20% RADIAL
DHR4E4A331K2BB Murata CAP CER 330PF 10KV 10% RADIAL
DHR4E4B221K2BB Murata CAP CER 220PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4B331K2BB Murata CAP CER 330PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4C221K2BB Murata CAP CER 220PF 15KV 10% RADIAL
DHRB34B681M2BB Murata CAP CER 680PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34A102M2BB Murata CAP CER 1000PF 10KV 20% RADIAL
DHRB34B102M2BB Murata CAP CER 1000PF 12KV 20% RADIAL
DHRB34C681M2BB Murata CAP CER 680PF 15KV 20% RADIAL
DHR4E4B681K2BB Murata CAP CER 680PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4B102K2BB Murata CAP CER 1000PF 12KV 10% RADIAL
DHR4E4C681K2BB Murata CAP CER 680PF 15KV 10% RADIAL
DHR4E4C102K2FB Murata CAP CER 1000PF 15KV 10% RADIAL
DHSF44D351ZCXB Murata CAP CER 350PF 20KV CHASSIS
DHS4E4A561MCXB Murata CAP CER 560PF 10KV 20% ឌីស
DHS4E4C371MCXB Murata CAP CER 370PF 15KV 20% ឌីស
DHSF44D601ZDXB Murata CAP CER 600PF ឌីស
DHS4E4A122MHXB Murata CAP CER 1200PF 10KV 20% ឌីស
DHS4E4A561KC2B Murata CAP CER 560PF 10KV 10% ឌីស
DHSF44G181ZCXB Murata CAP CER 180PF 40KV CHASSIS
DHS4E4C112MHXB Murata CAP CER 1100PF 15KV 20% ឌីស
DHSF44D601ZD2B Murata CAP CER 600PF DISK
DHSF44F461ZDXB Murata CAP CER 460PF 30KV CHASSIS
DHS4E4D281KC2B Murata CAP CER 280PF 20KV 10% ឌីស
DHS4E4F191KC2B Murata CAP CER 190PF 30KV 10% ឌីស
DHSF44G341ZDXB Murata CAP CER 340PF ឌីស
DHS4E4C371KC2B Murata CAP CER 370PF 15KV 10% ឌីស
DHSF44D102ZHXB Murata CAP CER 1000PF 20KV CHASSIS
DHS4E4A122KH2B Murata CAP CER 1200PF 10KV 10% ឌីស
DHS4E4C112KH2B Murata CAP CER 1100PF 15KV 10% ឌីស
DHSF44F461ZD2B Murata CAP CER 460PF DISK
DHS4E4D881KH2B Murata CAP CER 880PF 20KV 10% ឌីស
DHS4E4A282MLXB Murata CAP CER 2800PF 10KV 20% ឌីស
DHSF44G341ZD2B Murata CAP CER 340PF DISK
DHSF44F781ZHXB Murata CAP CER 780PF 30KV CHASSIS
DHSF44D102ZH2B Murata CAP CER 100PF DISK
DHSF44G571ZHXB Murata CAP CER 570PF ឌីស
DHSF44F781ZH2B Murata CAP CER 780PF DISK
DHSF44D242ZNXB Murata CAP CER 2400PF 20KV CHASSIS
DHS4E4A282KL2B Murata CAP CER 2800PF 10KV 10% ឌីស
DHSF44G571ZH2B Murata CAP CER 570PF DISK
DHSF44F182ZNXB Murata CAP CER 1800PF ឌីស
DHSF44D242ZN2B Murata CAP CER 2400PF DISK
DHS4E4D142KL2B Murata CAP CER 1400PF 20KV 10% ឌីស
DHS4E4F941KL2B Murata CAP CER 940PF 30KV 10% ឌីស
DHSF44F182ZN2B Murata CAP CER 1800PF DISK
DHS4E4G701MLXB Murata CAP CER 700PF 40KV 20% ឌីស
DHSF44G132ZNXB Murata CAP CER 1300PF ឌីស
DHS4E4A502MRXB Murata CAP CER 5000PF 10KV 20% ឌីស
DHSF44G132ZN2B Murata CAP CER 1300PF DISK
DHSF44F252ZRXB Murata CAP CER 2500PF 30KV CHASSIS
DHS4E4A502KR2B Murata CAP CER 5000PF 10KV 10% ឌីស
DHS4E4C342KR2B Murata CAP CER 3400PF 15KV 10% ឌីស
DHS4E4F172MRXB Murata CAP CER 1700PF 30KV 20% ឌីស
DHSF44D332ZRXB Murata CAP CER 3300PF ឌីស
DHSF44F252ZR2B Murata CAP CER 2500PF DISK
DHS4E4D252KR2B Murata CAP CER 2500PF 20KV 10% ឌីស
DHS4E4C342MRXB Murata CAP CER 3400PF 15KV 20% ឌីស
DHS4E4A802KT2B Murata CAP CER 8000PF 10KV 10% ឌីស
DHSF44G192ZRXB Murata CAP CER 1900PF 40KV CHASSIS
DHS4E4F172KR2B Murata CAP CER 1700PF 30KV 10% ឌីស
DHSF44D482ZTXB Murata CAP CER 4800PF 20KV CHASSIS
DHS4E4D402KT2B Murata CAP CER 4000PF 20KV 10% ឌីស
DHSF44D332ZR2B Murata CAP CER 3300PF DISK
DHSF44G192ZR2B Murata CAP CER 1900PF DISK
DHSF44D482ZT2B Murata CAP CER 4800PF DISK
DHS4E4F272MTXB Murata CAP CER 2700PF 30KV 20% ឌីស
DHSF44F362ZTXB Murata CAP CER 3600PF 30KV CHASSIS
DHSF44F362ZT2B Murata CAP CER 3600PF DISK
DHSF44G272ZT2B Murata CAP CER 2700PF DISK

info ប​ច្ចេ​ក​ទេស
សំណុំបែបបទសំណួរ

អត្ថបទ​រៀបរាប់​សំណុំ​បែបបទ​ទំនាក់ទំនង

  • 4 + + 65 =