កំលាំងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់ reactor នុយក្លេអ៊ែរ

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ