ភាពធន់ខ្ពស់ធន់នឹងខ្សែភាពយន្ដក្រាស់ខ្សែភាពយន្តធន់ទ្រាំនឹង GFP / GHP ស៊េរី

ប្រដាប់ទប់ទាំងនេះគឺជាការរចនាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំនឹងតង់ស្យុងខ្ពស់ដែលអាចផ្តល់នូវការជួបប្រជុំគ្នាដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីពហុ។ ថ្នាំកូតពីរផ្សេងគ្នា។