បណ្ណសារស្លាក: តិចជាង

ខែមករា 13, 2017

ប្រអប់ស្តុកថង់ប្លាស្ទិកថ្លៃ ៗ និងធុងធំ

ដោយប្រអប់ផ្ទុកប្លាស្ទិចដែលមានតំលៃថោកតិចជាងមុននិងធុងធំវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងលឿនបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងវត្ថុរបស់អ្នកគឺប្រើធុងស្តុកប្លាស្ទិច។ មានទំហំនិងប្រភេទខុសៗគ្នាធុងផ្ទុកទាំងនេះអាចផ្ទុកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងងាយស្រួលពីការប្រមូលស៊ីឌីរូបភាពឌីជីថលដែលមិនធ្លាប់មានឬចាស់និងមិនចង់បាន […]

Resistor តង់ស្យុងខ្ពស់