បណ្ណសារស្លាក: ដៃគូ

ខែមករា 6, 2017

ដៃគូជាមួយផ្នែកខាងលើនៃខ្សែអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់កម្មវិធីពហុឧស្សាហកម្ម

Knowles អេឡិចត្រូនិច - ផ្តល់នូវការសម្តែងខ្ពស់ជាងមុននិងសមាសធាតុសូរស័ព្ទខ្ពស់: ក្រុមហ៊ុន Knowles អេឡិចត្រូនិចគឺជាអ្នកច្នៃប្រឌិតឈានមុខគេនិងជាអ្នកផលិតសម្លេងសម័យទំនើប។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហ្វូនម៉ាកមីក្រូម៉ាកឈានមុខគេដល់ម៉ាកទូរស័ព្ទដៃដ៏ធំ [... ]

RF ទទួលបាន capacitor ថាមពល