Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах, түгээх тоног төхөөрөмж өндөр хүчдэлийн конденсатор нь:

Нэг үр дүнг харуулж байна