อาคารและอุปกรณ์

อุปกรณ์โรงงาน

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลจำเพาะสำหรับการใช้งาน frequenty HV ตัวเก็บประจุแบบเซรามิกประเภทแผ่น

10kv 100pf Capacitor, 20kv 100pf, 40kv 2200pf, 30kv 5000pf, 10kv 220pf, 50kv 22pf, 20kv 10pf UJ,500kv 500pf

40kv 500pf,30kv 500pf, 20kv 4700pf, 20kv 10000pf,15kv 10000pf, 40kv 10000pf,ตัวเก็บประจุ 30kv, ตัวเก็บประจุ 10kv, 1kv เพื่อ 8kv,

40kv 3300pf, 3kv 4700pfและ แรงดันสูงเซรามิกแผ่นข้อมูล Capacitor.