ทีมงานของเรา

นายเฉิน Shaoguang
ซีอีโอและหัวหน้าวิศวกร
ซีอีโอและหัวหน้าวิศวกรสำหรับสินค้าแรงดันสูงตัวเก็บประจุ