เอสพี / BOP ชุดฟิล์มหนาตัวต้านทานหลอดตัวต้านทานแรงดันสูง

ประเภทท่อดูด (ภาพยนตร์หนาออกแบบอุปนัยไม่) ต้านทานแรงดันสูง เอสพีซีรีส์ใช้ 7.0mm เส้นผ่าศูนย์กลางร่างกายเซรามิกชุด BOP ใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5mm ร่างกายเซรามิกสำหรับใช้งานทั่วไป, สูงสุดทำงานชั่วคราว เพื่อ 225 ° C

รายละเอียดทั่วไป

เอสพี / BOP ชุดฟิล์มหนาตัวต้านทานท่อแรงดันสูงต้านทาน

hvr4

hvr5a

hvr5b

hvr7

hvr6

ข้อมูลทางเทคนิค
แบบฟอร์มสอบถาม

ติดต่อข้อความรายละเอียดรูปแบบ

  • 5 + = 37