ประเภท HV ตัวต้านทานเชิงลาด

ฟิล์มหนาต้านทานแรงดันสูงต้านทานเชิงลาด GFP / GHP ซีรีส์

ต้านทานเหล่านี้มีการออกแบบทางเศรษฐกิจค่อนข้างต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงสามารถที่จะให้การชุมนุมมีความหนาแน่นสูงในการประยุกต์ใช้หลาย สองเคลือบที่แตกต่างกัน