ประเภท HV ตัวต้านทานเชิงลาด

ตัวต้านทานแบบฟิล์มหนาตัวต้านทานแบบฟิล์มหนา GFP / GHP Series

ตัวต้านทานเหล่านี้เป็นตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูงที่ออกแบบมาอย่างประหยัดสามารถให้การประกอบที่มีความหนาแน่นสูงในหลายแอพพลิเคชั่น เคลือบสองแบบ