HV ตัวต้านทานประเภทของหลอด

เอสพี / BOP ชุดฟิล์มหนาตัวต้านทานหลอดตัวต้านทานแรงดันสูง

ประเภทท่อ (ฟิล์มหนาออกแบบไม่อุปนัย) ตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูง ซีรี่ส์ BSP ใช้ตัวเครื่องเซรามิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.0 มม. ซีรี่ส์ BOP ใช้ตัวเซรามิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม. สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปอุณหภูมิในการทำงานสูงสุด ถึง 225 ° C