Điện áp cao tụ gốm Disc

Tháng Một 2, 2017

Nhiều loại tụ

Các loại tụ điện Tụ điện là một bình chứa điện lưu trữ và giải phóng năng lượng và được sử dụng trong hầu hết các sản phẩm điện và điện tử như bộ khuếch đại, bo mạch chủ máy tính, tivi, radio, máy lạnh, v.v. Các vật liệu khác nhau được sử dụng để sản xuất tụ điện. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại tụ điện trên thị trường và các loại tụ điện chính là gốm, tantali, […]

Điện áp cao tụ gốm Disc
Tháng Mười Hai 30, 2016

tụ gốm

Tụ gốm Tổng quan, dữ liệu hoặc hướng dẫn về các nguyên tắc cơ bản của tụ điện gốm của bạn: kỹ thuật, dữ liệu kỹ thuật, các thành phần của nó cùng với các ứng dụng trong tụ điện gốm. Các loại tụ điện bao gồm: * Tổng quan về các loại tụ điện * Công dụng và ứng dụng * Tụ điện * Tụ gốm * Tụ tantali * Tụ polycarbonate * Tụ mica bạc * Thủy tinh […]

Điện áp cao tụ gốm Disc