Tham chiếu chéo / Thay thế / Thay thế cho Tụ điện nắm cửa cao áp Murata Vishay AVX TDK

Tụ điện HVC là sự lựa chọn thay thế tốt cho tụ điện tay nắm cửa cao áp VISHAY, AVX, Murata, TDK.

Chung Chi tiết

Murata Vishay AVX và TDK là tụ điện doorknob nổi tiếng thế giới và được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và Châu Âu, lớp N4700 là vật liệu chính cung cấp hiệu suất cao, thương hiệu AVX thậm chí còn cung cấp tụ điện doorknob cho sản phẩm cao cấp, như ứng dụng Aerospace và Military, Nhưng vào năm 100, tháng 10 AVX cùng với Murata đã rời khỏi thị trường tụ điện doorknob gốm điện áp cao, lý do tương tự nói rằng thị trường máy điện cao thế đang suy giảm và họ mất tiền cho phạm vi sản phẩm này. Tụ bù có thể là sự thay thế tốt cho Murata và AVX doorknob tụ điện. Tụ điện HVC cung cấp phát minh riêng N2018 gốm điện môi từ 2008, trong 2013, HVC cung cấp vật phẩm tay nắm 70kv và 100kv, làm cho HVC trở thành nhà sản xuất hàng đầu, giá thấp hơn và thời gian sản xuất ngắn nhất.

TDK là sử dụng thương hiệu nổi tiếng ở châu Á, nhưng TDK ở hiệu suất thấp hơn và HVC mục cung cấp so sánh hiệu suất tốt hơn.

Thương hiệu Vishay cũng có hiệu suất cao nhưng nhược điểm nhất là quá đắt và chỉ áp dụng cho một số khách hàng quan trọng của Châu Âu và Hoa Kỳ.

Sau bảng so sánh thay thế tham chiếu chéo cho HVC và các thương hiệu hàng đầu khác:

Đánh giá điện áp TOL. Điện môi Số phần của HVC Murata, Vishay, AVX, TDK Murata, Vishay, AVX, TDK
Điện dung (%) phần số phần số
10KV 560PF 10 N4700 HVCT8G-10KV-DL30-561K DHS4E4A561KC2B DHS4E4A561MCXB
10KV 1000PF 10 N4700 HVCT8G-10KV-DL30-102K FD-12AU 715C10KTD10
10KV 1200PF 10 N4700 HVCT8G-10KV-DL30-122K DHS4E4A122KH2B DHS4E4A122MHXB
10KV 2200PF 20 N4700 HVCT8G-10KV-DL38-222K 715C10KTD22
10KV 2800PF 20 N4700 HVCT8G-10KV-DL38-282K DHS4E4A282KL2B DHS4E4A282MLXB
10KV 3200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715CPP103DK322Z
10KV 4700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C10KTD47
10KV 5000PF 20 N4700 HVCT8G-10KV-DL38-502K DHS4E4A502KR2B DHS4E4A502MRXB /
715C10KTD50
10KV 5600PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C10KTT56
10KV 8000PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4A802KT2B 715C10KTD80
10KV 10000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C10DKS10
10KV 20000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C10DKS20
15KV 250PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
15KV 290PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
15KV 370PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4C371KC2B DHS4E4C371MCXB
15KV 500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HD300X0501M
15KV 560PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP30EX0561M
15KV 750PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP30EX0751M
15KV 1000PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C15KTD10 HP30EX0102M
15KV 1200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
15KV 1100PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4C112KH2B DHS4E4C112MHXB
15KV 1500PF 10 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C15DKD15 HP40EX0152M
15KV 1800PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP40EX0182M
15KV 1900PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4C192KL2B DHS4E4C192MLXB
15KV 2000PF 10 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C15DKD20 HP40EX0202M
15KV 2200PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com
15KV 2500PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50EX0252M
15KV 2700PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50EX0272M
15KV 3000PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com
15KV 3200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C15DKD32
15KV 3300PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C15DKD33 715C15KTD33
15KV 3400PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4C342MRXB DHS4E4C342KR2B
15KV 3700PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60EX0372M
15KV 4000PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60EX0402M
15KV 4700PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C15DKD47
15KV 5000PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60EX0502M
15KV 5300PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4C532KT2B DHS4E4C532MTXB /
715C15KTD53
15KV 5600PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60EX0562M
15KV 7000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-153AN
15KV 10000PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C15DKS10
20KV 200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-221A
20KV 280PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4D281KC2B DHS4E4D281MCXB
20kv 400pf Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-222A
20KV 500PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20DKT50 HP30EY0501M /
715CPP203BM501Z
20KV 560PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20KTT56 HP30EY0561M
20KV 600PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44D601ZD2B DHSF44D601ZDXB /
715CPP203BM601Z
20KV 700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-223A
20KV 750PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP30EY0751M
20KV 880PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44D601ZD2B DHSF44D601ZDXB
20KV 1000PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44D102ZH2B DHSF44D102ZHXB /
UHV-224A
20KV 1000PF 10 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20DKD10 HP40EY0102M /
715C20KTD10
20KV 1300PF 10 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20DKD13 HP40EY0132M
20KV 1400PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4D142KL2B DHS4E4D142MLXB /
715C20KTD14 / UHV-1A
20KV 1500PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP40EY0152M
20KV 1700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-1AN
20KV 2000PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50EY0202M
20KV 2200PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50EY0222M
20KV 2400PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44D242ZN2B DHSF44D242ZNXB
20KV 2500PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4D252KR2B DHS4E4D252MRXB
20KV 2500PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20DKD25 HP50EY0252M / UHV-2A
20KV 2800PF 715C20KTT28
20KV 3000PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60EY0302M FHV-2AN
20KV 3300PF 20 Z5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44D332ZR2B DHSF44D332ZRXB
20KV 3300PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20DKD33 HP60EY0332M
20KV 3700PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60EY0372M
20KV 4000PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4D402KT2B /
UHV-3A
DHS4E4D402MTXB /
HP60EY0402M
715C20KTD40 /
HW60EY0402M
20KV 4700PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20DKD47
20KV 4800PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44D482ZT2B DHSF44D482ZTXB
20KV 5200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-3AN
20KV 5600PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20KTT56
20KV 6800PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C20DKD68
20KV 10000PF 20 Y5T Thắc mắc về sales@hv-caps.com
20KV 30000PF 20 Y5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com
30KV 190PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4F191KC2B DHS4E4F191MCXB
30KV 200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-231A
30KV 260PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715CBP303AN261Z
30KV 400PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30KTT40 UHV-232A
30KV 460PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44F461ZD2B DHSF44F461ZDXB /
715CPP303BN461Z
30KV 500PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30DKT50
30KV 560PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP30E30561M
30KV 580PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715CY5PPB303BN581M
30KV 590PF 10 Z5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4F591KH2B DHS4E4F591MHXB
30KV 700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-233A
30KV 780PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44F781ZH2B DHSF44F781ZHXB
30KV 820PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP40E30821M
30KV 940PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4F941KL2B DHS4E4F941MLXB /
UHV-4A
30KV 1000PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30DKD10 HP40E30102M
30KV 1120PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP40E31121M
30KV 1200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-4AN
30KV 1500PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50E30152M
30KV 1700PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4F172KR2B DHS4E4F172MRXB /
HP50E30172M / UHV-5A
30KV 1800PF 10 Z5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44F182ZN2B DHSF44F182ZNXB
30KV 2000PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50E30202M
30KV 2100PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-5AN
30KV 2200PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com
30KV 2500PF 20 Z5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44F252ZR2B DHSF44F252ZRXB /
715C30DKD25
30KV 2500PF 20 Z5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30DKD25
30KV 2700PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4F272KT2B / 715C30KTD27 DHS4E4F272MTXB /
UHV-6A / HP60E30272M
30KV 3000PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E30302M
30KV 3300PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30DKD33 HP60E30332M
30KV 3500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-6AN
30KV 3600PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44F362ZT2B DHSF44F362ZTXB
30KV 3700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
30KV 4000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30KTT40
30KV 4700PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30DKD47
30KV 5300PF 20 Y5S Thắc mắc về sales@hv-caps.com
30KV 5900PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30KTT59
30KV 10000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
30KV 9400PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C30KTT94
30KV 20000PF 20 Y5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 100PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-241A
40KV 140PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4G141KC2B DHS4E4G141MCXB
40KV 150PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 180PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715CBP403AP181Z
40KV 200PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-242A
40KV 300PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40DKT30
40KV 390PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP30E40391M
40KV 340PF 10 Z5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44G341ZD2B DHSF44G341ZDXB /
715CPP403BP341Z
40KV 400PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-243A
40KV 440PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4G441KH2B DHS4E4G441MHXB
40KV 500PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40DKT50
40KV 570PF 10 Z5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44G571ZH2B DHSF44G571ZHXB
40KV 560PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 700PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4G701KL2B DHS4E4G701MLXB /
UHV-7A
40KV 750PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP40E40751M
40KV 780PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40DKT78
40KV 840PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 850PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-7AN
40KV 920PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44G921ZLXB
40KV 1000PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40DKD10 715C40KTD10 /
HP50E40102M
40KV 1000PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 1200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 1300PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHS4E4G132KR2B / DHSF44G132ZN2B DHS4E4G132MRXB /
UHV-8A / 715C40KTD13
40KV 1400PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50E40142M 715C40KTT14
40KV 1500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-8AN
40KV 1600PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40DKD16
40KV 1700PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E40172M
40KV 1900PF 10 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44G192ZR2B DHSF44G192ZRXB
40KV 2000PF 10 N4700 HVCT8G-40KV-DL60-202K DHS4E4G202KT2B DHS4E4G202MTXB /
HP60E40202M / UHV-9A
40KV 2200PF 20 N4700 HVCT8G-40KV-DL52-222M
40KV 2200PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 2400PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E40242M
40KV 2500PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40DKD25
40KV 2700PF 20 N4700 Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHSF44G272ZT2B DHSF44G272ZTXB
40KV 3300PF 20 Y5S Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40DKD33
40KV 4400PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40KTT44
40KV 5000PF 20 Y5T Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 6000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 6800PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 7000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C40KTT70
40KV 8000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 10000PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com
40KV 15000PF 20 Y5V Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 100PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-251A
50KV 200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C50KTT20M4 UHV-252A
50KV 280PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP30E50281M
50KV 400PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-253A
50KV 410PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP40E50411M
50KV 500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP40E50501M
50KV 560PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C50KTT56M5 HP40E50561M /
UHV-10A
50KV 700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C50KTT70M5 FHV-10AN
50KV 750PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50E50751M
50KV 850PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50E50851M
50KV 910PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 1000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C50KTD10M5 HP50E50102M /
UHV-11A
50KV 1300PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com 715C50KTD13M5 FHV-11AN
50KV 1350PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E51351M
50KV 1500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E50152M
50KV 1650PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E51651M
50KV 1700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com UHV-12A 715C50KTD17M5
50KV 1950PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 2100PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com FHV-12AN
50KV 2300PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 2500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 2700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 3700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 5000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 6000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
50KV 8000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 195PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 375PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 650PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 700PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 850PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 1000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 1200PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
60KV 1400PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com
70KV 10000PF 20 Y5U Thắc mắc về sales@hv-caps.com
80KV 5000PF 20 Y5T Thắc mắc về sales@hv-caps.com
100KV 500PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP50E90501M
100KV 675PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E96750M
100KV 700PF 20 Y5S Thắc mắc về sales@hv-caps.com
100KV 750PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E90751M
100KV 825PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com HP60E98250M
100KV 1000PF 20 Y5S Thắc mắc về sales@hv-caps.com
100KV 2000PF 20 Y5T Thắc mắc về sales@hv-caps.com
100KV 3000PF 20 Y5T Thắc mắc về sales@hv-caps.com
120KV 10000PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com Kiểm tra điện áp trong 150KV
150KV 800PF Thắc mắc về sales@hv-caps.com Kiểm tra điện áp trong 150KV
Điện áp định mức KVac
10Kvac 100PF 10 WL (JIS) Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHK3VA4101KB8B
10Kvac 500PF 10 WL (JIS) Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHK3VA4501KH8B
10Kvac 1000PF 10 WL (JIS) Thắc mắc về sales@hv-caps.com DHK3VA4102KM8B

VISHAY DOORKNOB PHẦN NỀN TẢNG SỐ:
VISHAY 715C10KTD12
VISHAY 715C10KTD22
VISHAY 715C10KTD28
VISHAY 715C10KTD50
VISHAY 715C10KTD80
VISHAY 715C15KTT37
VISHAY 715C15KTD10
VISHAY 715C15KTD19
VISHAY 715C15KTD33
VISHAY 715C15KTD53
VISHAY 715C20KTT28
VISHAY 715C20KTT56
VISHAY 715C20KTD10
VISHAY 715C20KTD14
VISHAY 715C20KTD25
VISHAY 715C20KTD40
VISHAY 715C30KTT19
VISHAY 715C30KTT40
VISHAY 715C30KTT59
VISHAY 715C30KTT94
VISHAY 715C30KTD17
VISHAY 715C30KTD27
VISHAY 715C40KTT14
VISHAY 715C40KTT44
VISHAY 715C40KTT70
VISHAY 715C40KTD10
VISHAY 715C40KTD13
VISHAY 715C40KTD20

AVX nắm cửa TỤ SỐ PHẦN:

AVX HP30EX0561M
AVX HP30EX0751M
AVX HP30EX0102M
AVX HP40EX0152M
AVX HP40EX0182M
AVX HP40EX0202M
AVX HP50EX0252M
AVX HP50EX0272M
AVX HP50EX0332M
AVX HP60EX0372M
AVX HP60EX0402M
AVX HP60EX0502M
AVX HP60EX0562M
AVX HP30EY0501M
AVX HP30EY0561M
AVX HP30EY0751M
AVX HP40EY0102M
AVX HP40EY0132M
AVX HP40EY0152M
AVX HP50EY0202M
AVX HP50EY0222M
AVX HP50EY0252M
AVX HP60EY0302M
AVX HP60EY0332M
AVX HP60EY0372M
AVX HP60EY0402M
AVX HP30E30561M
AVX HP40E30821M
AVX HP40E30102M
AVX HP40E31121M
AVX HP50E30152M
AVX HP50E30172M
AVX HP50E30202M
AVX HP60E30272M
AVX HP60E30302M
AVX HP60E30332M
AVX HP30E40391M
AVX HP40E40751M
AVX HP50E40102M
AVX HP50E40142M
AVX HP60E40172M
AVX HP60E40202M
AVX HP60E40242M
AVX HP30E50281M
AVX HP40E50411M
AVX HP40E50501M
AVX HP40E50561M
AVX HP50E50751M
AVX HP50E50851M
AVX HP50E50102M
AVX HP60E51351M
AVX HP60E50152M
AVX HP60E51651M
AVX HP30E61950M
AVX HP40E63750M
AVX HP50E60501M
AVX HP50E60701M
AVX HP60E60851M
AVX HP60E60102M
AVX HP60E60122M
AVX HP50E90501M
AVX HP60E96750M
AVX HP60E90751M
AVX HP60E98250M

TDK nắm cửa TỤ SỐ PHẦN:

TDK UHV-3A 4000PF 20KV 10%
TDK FHV-6AN 3500PF 30KV 10%
TDK UHV-4A 940PF 30KV 10%
TDK UHV-9A 2000PF 40KV 10%
TDK UHV-2A 2500PF 20KV 10%
TDK UHV-6A 2700PF 30KV 10%
TDK FHV-3AN 5200PF 20KV 10%
TDK FHV-9AN 2600PF 40KV 10%
TDK FD-9AU 100PF 10KV 10%
TDK UHV-241A 100PF 40KV 10%
TDK FD-10AU 250PF 10KV 10%
TDK UHV-222A 400PF 20KV 10%
TDK FD-18AU 500PF 13KV 10%
TDK UHV-223A 700PF 20KV 10%
TDK UHV-231A 200PF 30KV 10%
TDK UHV-224A 1000PF 20KV 10%
TDK FD-12AU 1000PF 10KV 10%
TDK UHV-233A 700PF 30KV 10%
TDK UHV-1A 1400PF 20KV 10%
TDK FHV-1AN 1700PF 20KV 10%
TDK UHV-243A 400PF 40KV 10%
TDK FHV-4AN 1200PF 30KV 10%
TDK FHV-2AN 3000PF 20KV 10%
TDK UHV-7A 700PF 40KV 10%
TDK FHV-7AN 850PF 40KV 10%
TDK UHV-5A 1700PF 30KV 10%
TDK FHV-8AN 1500PF 40KV 10%
TDK GA-14 1700PF 10KV 10%
TDK FD-16AU 250PF 13KV 10%
TDK TSF-40C 1080PF 20KV 10%
TDK FHV-153AN 7000PF 15KV 10%
TDK UHV-242A 200PF 40KV 10%
TDK FD-11AU 500PF 10KV 10%
TDK UHV-221A 200PF 20KV 10%
TDK UHV-232A 400PF 30KV 10%
TDK FD-22AU 250PF 20KV 10%
TDK FD-24AU 500PF 20KV 10%
TDK UHV-8A 1300PF 40KV 10%
TDK FD-20AU 1000PF 13KV 10%
TDK FD-33AU 250PF 25KV 10%
TDK FHV-5AN 2100PF 30KV 10%
TDK FD-36AU 500PF 25KV 10%

Thông tin kỹ thuật
Mẫu yêu cầu

Liên hệ với văn bản mô tả hình thức

  • 9 + = 85