Tham chiếu chéo / Thay thế / Thay thế cho Tụ điện nắm cửa cao áp Murata Vishay AVX TDK

Tụ điện HVC là sự lựa chọn thay thế tốt cho tụ điện tay nắm cửa cao áp VISHAY, AVX, Murata, TDK.

Chung Chi tiết

Murata Vishay AVX và TDK là tụ điện tay nắm cửa thương hiệu nổi tiếng thế giới và được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và Châu Âu, lớp N4700 là vật liệu chính mang lại hiệu suất cao, thương hiệu AVX thậm chí còn cung cấp tụ điện tay nắm cửa 100kv cho các ứng dụng rất cao cấp, như ứng dụng Hàng không và Quân sự, Nhưng Vào năm 2018, tháng 4700 AVX giống như Murata đã từ bỏ thị trường tụ điện tay nắm cửa gốm điện áp cao, Cùng một lý do nói rằng thị trường máy điện áp cao đang suy giảm và họ lỗ cho dòng sản phẩm này. Tụ điện PVC có thể thay thế tốt cho Murata và tay nắm cửa AVX tụ điện. Tụ điện HVC đưa ra sáng chế riêng NXNUMX điện môi gốm từ năm 2008, năm 2013, HVC cung cấp mặt hàng tay nắm cửa 70kv và 100kv, đưa HVC trở thành nhà sản xuất hàng đầu, giá thấp hơn và thời gian sản xuất ngắn nhất.

TDK là sử dụng thương hiệu nổi tiếng ở châu Á, nhưng TDK ở hiệu suất thấp hơn và HVC mục cung cấp so sánh hiệu suất tốt hơn.

Thương hiệu Vishay cũng có hiệu suất cao nhưng nhược điểm nhất là quá đắt và chỉ áp dụng cho một số khách hàng quan trọng của Châu Âu và Hoa Kỳ.

Sau đây bảng so sánh thay thế tham chiếu chéo cho HVC và các thương hiệu hàng đầu khác:

 

Điện áp định mức  TOL. Điện môi   HVC một phần số Murata, Vishay, AVX, TDK Murata, Vishay, AVX, TDK
Điện dung (%)         Số bộ phận         Số bộ phận
10KV 560PF 10 N4700 HVCT8G-10KV-DL30-561K DHS4E4A561KC2B DHS4E4A561MCXB
10KV 1000PF 10 N4700 HVCT8G-10KV-DL30-102K FD-12AU 715C10KTD10
10KV 1200PF 10 N4700 HVCT8G-10KV-DL30-122K DHS4E4A122KH2B DHS4E4A122MHXB
10KV 2200PF 20 N4700 HVCT8G-10KV-DL38-222K 715C10KTD22  
10KV 2800PF 20 N4700 HVCT8G-10KV-DL38-282K DHS4E4A282KL2B DHS4E4A282MLXB
10KV 3200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715CPP103DK322Z  
10KV 4700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C10KTD47  
10KV 5000PF 20 N4700 HVCT8G-10KV-DL38-502K DHS4E4A502KR2B DHS4E4A502MRXB / 
715C10KTD50
10KV 5600PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C10KTT56  
10KV 8000PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4A802KT2B  715C10KTD80
10KV 10000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C10DKS10  
10KV 20000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C10DKS20  
15KV 250PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
15KV 290PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
15KV 370PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4C371KC2B DHS4E4C371MCXB
15KV 500PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HD300X0501M  
15KV 560PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP30EX0561M  
15KV 750PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP30EX0751M  
15KV 1000PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C15KTD10 HP30EX0102M
15KV 1200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
15KV 1100PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4C112KH2B DHS4E4C112MHXB
15KV 1500PF 10 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C15DKD15 HP40EX0152M
15KV 1800PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP40EX0182M  
15KV 1900PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4C192KL2B DHS4E4C192MLXB
15KV 2000PF 10 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C15DKD20 HP40EX0202M
15KV 2200PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
15KV 2500PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50EX0252M  
15KV 2700PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50EX0272M  
15KV 3000PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
15KV 3200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C15DKD32  
15KV 3300PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C15DKD33 715C15KTD33
15KV 3400PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4C342MRXB DHS4E4C342KR2B
15KV 3700PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60EX0372M  
15KV 4000PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60EX0402M  
15KV 4700PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C15DKD47  
15KV 5000PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60EX0502M  
15KV 5300PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4C532KT2B DHS4E4C532MTXB /
715C15KTD53
15KV 5600PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60EX0562M  
15KV 7000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-153AN  
15KV 10000PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C15DKS10  
20KV 200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-221A  
20KV 280PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4D281KC2B DHS4E4D281MCXB
20kv 400pf     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-222A  
20KV 500PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20DKT50 HP30EY0501M / 
715CPP203BM501Z
20KV 560PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20KTT56 HP30EY0561M
20KV 600PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44D601ZD2B DHSF44D601ZDXB / 
715CPP203BM601Z
20KV 700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-223A  
20KV 750PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP30EY0751M  
20KV 880PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44D601ZD2B DHSF44D601ZDXB
20KV 1000PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44D102ZH2B DHSF44D102ZHXB / 
UHV-224A
20KV 1000PF 10 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20DKD10 HP40EY0102M /
715C20KTD10
20KV 1300PF 10 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20DKD13 HP40EY0132M
20KV 1400PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4D142KL2B DHS4E4D142MLXB / 
715C20KTD14 / UHV-1A
20KV 1500PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP40EY0152M  
20KV 1700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-1AN  
20KV 2000PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50EY0202M  
20KV 2200PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50EY0222M  
20KV 2400PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44D242ZN2B DHSF44D242ZNXB
20KV 2500PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4D252KR2B DHS4E4D252MRXB
20KV 2500PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20DKD25 HP50EY0252M / UHV-2A
20KV 2800PF       715C20KTT28  
20KV 3000PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60EY0302M FHV-2AN
20KV 3300PF 20 Z5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44D332ZR2B DHSF44D332ZRXB
20KV 3300PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20DKD33 HP60EY0332M
20KV 3700PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60EY0372M  
20KV 4000PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4D402KT2B /
UHV-3A
DHS4E4D402MTXB /
HP60EY0402M 
  715C20KTD40 / 
HW60EY0402M
20KV 4700PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20DKD47  
20KV 4800PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44D482ZT2B DHSF44D482ZTXB
20KV 5200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-3AN  
20KV 5600PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20KTT56  
20KV 6800PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C20DKD68  
20KV 10000PF 20 Y5T Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
20KV 30000PF 20 Y5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
30KV 190PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4F191KC2B DHS4E4F191MCXB
30KV 200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-231A  
30KV 260PF      Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715CBP303AN261Z  
30KV 400PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30KTT40 UHV-232A
30KV 460PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44F461ZD2B DHSF44F461ZDXB /
715CPP303BN461Z
30KV 500PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30DKT50  
30KV 560PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP30E30561M  
30KV 580PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715CY5PPB303BN581M  
30KV 590PF 10 Z5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4F591KH2B DHS4E4F591MHXB
30KV 700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-233A  
30KV 780PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44F781ZH2B DHSF44F781ZHXB
30KV 820PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP40E30821M  
30KV 940PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4F941KL2B DHS4E4F941MLXB /
UHV-4A
30KV 1000PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30DKD10 HP40E30102M
30KV 1120PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP40E31121M  
30KV 1200PF      Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-4AN  
30KV 1500PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50E30152M  
30KV 1700PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4F172KR2B DHS4E4F172MRXB /
HP50E30172M / UHV-5A
30KV 1800PF 10 Z5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44F182ZN2B DHSF44F182ZNXB
30KV 2000PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50E30202M  
30KV 2100PF      Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-5AN  
30KV 2200PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
30KV 2500PF 20 Z5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44F252ZR2B DHSF44F252ZRXB / 
715C30DKD25
30KV 2500PF 20 Z5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30DKD25  
30KV 2700PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4F272KT2B / 715C30KTD27 DHS4E4F272MTXB /
UHV-6A / HP60E30272M
30KV 3000PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E30302M  
30KV 3300PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30DKD33 HP60E30332M
30KV 3500PF      Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-6AN  
30KV 3600PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44F362ZT2B DHSF44F362ZTXB
30KV 3700PF      Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
30KV 4000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30KTT40  
30KV 4700PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30DKD47  
30KV 5300PF 20 Y5S Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
30KV 5900PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30KTT59  
30KV 10000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
30KV 9400PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C30KTT94  
30KV 20000PF 20 Y5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 100PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-241A  
40KV 140PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4G141KC2B DHS4E4G141MCXB
40KV 150PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 180PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715CBP403AP181Z  
40KV 200PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-242A  
40KV 300PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40DKT30  
40KV 390PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP30E40391M  
40KV 340PF 10 Z5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44G341ZD2B DHSF44G341ZDXB / 
715CPP403BP341Z
40KV 400PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-243A  
40KV 440PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4G441KH2B DHS4E4G441MHXB
40KV 500PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40DKT50  
40KV 570PF 10 Z5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44G571ZH2B DHSF44G571ZHXB
40KV 560PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 700PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4G701KL2B DHS4E4G701MLXB / 
UHV-7A
40KV 750PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP40E40751M  
40KV 780PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40DKT78  
40KV 840PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 850PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-7AN  
40KV 920PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44G921ZLXB  
40KV 1000PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40DKD10 715C40KTD10 /
HP50E40102M
40KV 1000PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 1200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 1300PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHS4E4G132KR2B / DHSF44G132ZN2B DHS4E4G132MRXB / 
UHV-8A / 715C40KTD13
40KV 1400PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50E40142M 715C40KTT14
40KV 1500PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-8AN  
40KV 1600PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40DKD16  
40KV 1700PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E40172M  
40KV 1900PF 10 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44G192ZR2B DHSF44G192ZRXB
40KV 2000PF 10 N4700 HVCT8G-40KV-DL60-202K DHS4E4G202KT2B DHS4E4G202MTXB /
HP60E40202M / UHV-9A
40KV 2200PF 20 N4700 HVCT8G-40KV-DL52-222M    
40KV 2200PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 2400PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E40242M  
40KV 2500PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40DKD25  
40KV 2700PF 20 N4700 Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHSF44G272ZT2B DHSF44G272ZTXB
40KV 3300PF 20 Y5S Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40DKD33  
40KV 4400PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40KTT44  
40KV 5000PF 20 Y5T Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 6000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 6800PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 7000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C40KTT70  
40KV 8000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 10000PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
40KV 15000PF 20 Y5V Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 100PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-251A  
50KV 200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C50KTT20M4 UHV-252A
50KV 280PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP30E50281M  
50KV 400PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-253A  
50KV 410PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP40E50411M  
50KV 500PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP40E50501M  
50KV 560PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C50KTT56M5 HP40E50561M /
UHV-10A
50KV 700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C50KTT70M5 FHV-10AN
50KV 750PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50E50751M  
50KV 850PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50E50851M  
50KV 910PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 1000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C50KTD10M5 HP50E50102M / 
UHV-11A
50KV 1300PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com 715C50KTD13M5 FHV-11AN
50KV 1350PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E51351M  
50KV 1500PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E50152M  
50KV 1650PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E51651M  
50KV 1700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com UHV-12A 715C50KTD17M5
50KV 1950PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 2100PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com FHV-12AN  
50KV 2300PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 2500PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 2700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 3700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 5000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 6000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
50KV 8000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 195PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 375PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 500PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 650PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 700PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 850PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 1000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 1200PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
60KV 1400PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
70KV 10000PF 20 Y5U Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
80KV 5000PF 20 Y5T Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
100KV 500PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP50E90501M  
100KV 675PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E96750M  
100KV 700PF 20 Y5S Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
100KV 750PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E90751M  
100KV 825PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com HP60E98250M  
100KV 1000PF 20 Y5S Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
100KV 2000PF 20 Y5T Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
100KV 3000PF 20 Y5T Yêu cầu tới sales@hv-caps.com    
120KV 10000PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com Kiểm tra điện áp ở 150KV  
150KV 800PF     Yêu cầu tới sales@hv-caps.com Kiểm tra điện áp ở 150KV  
Điện áp định mức KVac          
10Kvac 100PF 10 WL (JIS) Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHK3VA4101KB8B  
10Kvac 500PF 10 WL (JIS) Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHK3VA4501KH8B  
10Kvac 1000PF 10 WL (JIS) Yêu cầu tới sales@hv-caps.com DHK3VA4102KM8B  
           

 

VISHAY DOORKNOB PHẦN NỀN TẢNG SỐ:
VISHAY 715C10KTD12 
VISHAY 715C10KTD22 
VISHAY 715C10KTD28 
VISHAY 715C10KTD50 
VISHAY 715C10KTD80
VISHAY 715C15KTT37
VISHAY 715C15KTD10 
VISHAY 715C15KTD19 
VISHAY 715C15KTD33 
VISHAY 715C15KTD53
VISHAY 715C20KTT28
VISHAY 715C20KTT56 
VISHAY 715C20KTD10 
VISHAY 715C20KTD14 
VISHAY 715C20KTD25 
VISHAY 715C20KTD40
VISHAY 715C30KTT19
VISHAY 715C30KTT40 
VISHAY 715C30KTT59 
VISHAY 715C30KTT94 
VISHAY 715C30KTD17 
VISHAY 715C30KTD27
VISHAY 715C40KTT14
VISHAY 715C40KTT44 
VISHAY 715C40KTT70 
VISHAY 715C40KTD10 
VISHAY 715C40KTD13 
VISHAY 715C40KTD20

AVX nắm cửa TỤ SỐ PHẦN:

AVX HP30EX0561M  
AVX HP30EX0751M  
AVX HP30EX0102M  
AVX HP40EX0152M  
AVX HP40EX0182M  
AVX HP40EX0202M  
AVX HP50EX0252M  
AVX HP50EX0272M  
AVX HP50EX0332M  
AVX HP60EX0372M  
AVX HP60EX0402M  
AVX HP60EX0502M  
AVX HP60EX0562M  
AVX HP30EY0501M  
AVX HP30EY0561M  
AVX HP30EY0751M  
AVX HP40EY0102M  
AVX HP40EY0132M  
AVX HP40EY0152M  
AVX HP50EY0202M  
AVX HP50EY0222M  
AVX HP50EY0252M  
AVX HP60EY0302M  
AVX HP60EY0332M  
AVX HP60EY0372M  
AVX HP60EY0402M  
AVX HP30E30561M  
AVX HP40E30821M  
AVX HP40E30102M  
AVX HP40E31121M  
AVX HP50E30152M  
AVX HP50E30172M  
AVX HP50E30202M  
AVX HP60E30272M  
AVX HP60E30302M  
AVX HP60E30332M  
AVX HP30E40391M  
AVX HP40E40751M  
AVX HP50E40102M  
AVX HP50E40142M  
AVX HP60E40172M  
AVX HP60E40202M  
AVX HP60E40242M  
AVX HP30E50281M 
AVX HP40E50411M 
AVX HP40E50501M 
AVX HP40E50561M 
AVX HP50E50751M 
AVX HP50E50851M 
AVX HP50E50102M 
AVX HP60E51351M 
AVX HP60E50152M 
AVX HP60E51651M 
AVX HP30E61950M 
AVX HP40E63750M 
AVX HP50E60501M 
AVX HP50E60701M 
AVX HP60E60851M 
AVX HP60E60102M 
AVX HP60E60122M 
AVX HP50E90501M
AVX HP60E96750M
AVX HP60E90751M
AVX HP60E98250M

TDK nắm cửa TỤ SỐ PHẦN:

TDK UHV-3A 4000PF 20KV 10% 
TDK FHV-6AN 3500PF 30KV 10% 
TDK UHV-4A 940PF 30KV 10% 
TDK UHV-9A 2000PF 40KV 10% 
TDK UHV-2A 2500PF 20KV 10% 
TDK UHV-6A 2700PF 30KV 10% 
TDK FHV-3AN 5200PF 20KV 10% 
TDK FHV-9AN 2600PF 40KV 10% 
TDK FD-9AU 100PF 10KV 10% 
TDK UHV-241A 100PF 40KV 10% 
TDK FD-10AU 250PF 10KV 10% 
TDK UHV-222A 400PF 20KV 10% 
TDK FD-18AU 500PF 13KV 10% 
TDK UHV-223A 700PF 20KV 10% 
TDK UHV-231A 200PF 30KV 10% 
TDK UHV-224A 1000PF 20KV 10% 
TDK FD-12AU 1000PF 10KV 10% 
TDK UHV-233A 700PF 30KV 10% 
TDK UHV-1A 1400PF 20KV 10% 
TDK FHV-1AN 1700PF 20KV 10% 
TDK UHV-243A 400PF 40KV 10% 
TDK FHV-4AN 1200PF 30KV 10% 
TDK FHV-2AN 3000PF 20KV 10% 
TDK UHV-7A 700PF 40KV 10% 
TDK FHV-7AN 850PF 40KV 10% 
TDK UHV-5A 1700PF 30KV 10% 
TDK FHV-8AN 1500PF 40KV 10% 
TDK GA-14 1700PF 10KV 10% 
TDK FD-16AU 250PF 13KV 10% 
TDK TSF-40C 1080PF 20KV 10% 
TDK FHV-153AN 7000PF 15KV 10% 
TDK UHV-242A 200PF 40KV 10% 
TDK FD-11AU 500PF 10KV 10% 
TDK UHV-221A 200PF 20KV 10% 
TDK UHV-232A 400PF 30KV 10% 
TDK FD-22AU 250PF 20KV 10% 
TDK FD-24AU 500PF 20KV 10% 
TDK UHV-8A 1300PF 40KV 10% 
TDK FD-20AU 1000PF 13KV 10% 
TDK FD-33AU 250PF 25KV 10% 
TDK FHV-5AN 2100PF 30KV 10% 
TDK FD-36AU 500PF 25KV 10% 

 

Thông tin kỹ thuật
Mẫu yêu cầu

Liên hệ với văn bản mô tả hình thức

  • 7 + = 40