Điện trở suất cao Điện trở màng mỏng kiểu dáng Planar Thông số kỹ thuật chung

Điện trở suất cao Điện trở màng mỏng kiểu dáng Planar Thông số kỹ thuật chung