Điện áp cao tụ gốm Disc

HVC Tụ __High áp Gạch đĩa Tụ Các nhà sản xuất 丨 nhà sản xuất Tụ gốm 丨
High Voltage 丨 High Voltage Power Supply Tụ 丨 High Voltage Transformer tụ 丨 cao áp
Tụ Y X-ray Power Supply Tụ 丨 丨 NDT tụ 丨 Quân High Voltage Tụ 丨
Plasma Generator tụ 丨 CT Máy Tụ 丨 Tụ Nhà cung cấp 丨 High Voltage Powder Coating
Tụ điện Dust Removal 丨 丨 tụ tụ nhân điện áp cao 丨 Particle Accelerator
Power Supply Tụ 丨 High Voltage tụ cho Sales

10KV 100pf (10KV 101K) N4700 High Voltage Gạch Disc Tụ

1. Cao đánh 10KV điện áp, 100pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.2% 4. N4700

20kv 100pf N4700, (20KV 101) High Voltage Radial chì Disc Tụ gốm

1. Cao đánh 20KV điện áp, 100pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.2% 4. N4700

40kv 2200pf (40KV 222) Y5T High Voltage Radial chì Disc Tụ gốm

1. Cao đánh 40KV điện áp, 2200pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 1% 4. Y5T

30kv 5000pf, Y5T (30KV 502) High Voltage Gạch Disc Tụ

1. Cao đánh 30KV điện áp, 5000pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 1% 4. Y5T

10KV 220pf (10KV 221K) Tụ điện đĩa gốm cao áp Y5T

1. Cao đánh 10KV điện áp, 220pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.5% 4. Y5T

10KV 100pf (10KV 101K) N4700 High Voltage Gạch Disc Tụ

1. Cao đánh 30KV điện áp, 500pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.2% 4. N4700

50KV 22pf, SL (50KV 22PK) High Voltage Gạch Disc Tụ

1. Cao đánh 50KV điện áp, 22pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.1% 4. SL

20KV 10pf, UJ (20KV 10PK) High Voltage Gạch Disc Tụ

1. Cao đánh 20KV điện áp, 10pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.04% 4. UJ