Điện trở điện cao thế

HVC cũng sản xuất điện trở màng dày điện áp cao Resist Điện trở phẳng cao áp Resist Điện trở ống cao áp
Tương tự với chất lượng EBG và Ohmite, thay thế

Điện trở cao áp Điện trở phẳng màng dày Sê-ri GFP / GHP

Các điện trở này là điện trở điện áp cao được thiết kế khá kinh tế, Có thể cung cấp lắp ráp mật độ cao trong nhiều ứng dụng. Hai lớp phủ khác nhau.

Điện trở ống BSP / BOP Dòng Dày phim, Điện trở điện cao thế

Loại ống (màng dày, thiết kế không cảm ứng) điện trở cao áp. Dòng BSP sử dụng thân gốm đường kính 7.0mm Dòng BOP sử dụng thân gốm đường kính 3.5mm. Cho mục đích chung, nhiệt độ làm việc tối đa. đến 225 ° C.