Điện trở điện cao thế

HVC cũng sản xuất điện trở màng dày điện áp cao Resist Điện trở phẳng cao áp Resist Điện trở ống cao áp
Tương tự như chất lượng EBG và Ohmite, thay thế

High Voltage Điện trở Dày phim Planar Điện trở GFP / GHP series

Những điện trở này được thiết kế khá kinh tế với điện trở cao, có khả năng cung cấp lắp ráp mật độ cao trong đa ứng dụng. Hai lớp phủ khác nhau.

Điện trở ống BSP / BOP Dòng Dày phim, Điện trở điện cao thế

Loại ống (màng dày, thiết kế không quy nạp) điện trở điện áp cao. Gốm cơ thể BOP loạt sử dụng đường kính 7.0mm BSP loạt sử dụng đường kính 3.5mm thân gốm Đối với mục đích chung, tối đa nhiệt độ làm việc. để 225 ° C.