Điện trở điện cao thế

HVC cũng sản xuất điện trở ống cao áp High Voltage Dày phim Resistor 丨 High Voltage Planar Điện trở 丨
Cùng với EBG và Ohmite chất lượng, thay thế

High Voltage Điện trở Dày phim Planar Điện trở GFP / GHP series

Các điện trở có thiết kế khá kinh tế cao áp điện trở, Có thể cung cấp lắp ráp mật độ cao trong nhiều ứng dụng. Hai lớp phủ khác nhau.

Điện trở ống BSP / BOP Dòng Dày phim, Điện trở điện cao thế

Loại ống (màng dày, thiết kế không quy nạp) điện trở điện áp cao. Gốm cơ thể BOP loạt sử dụng đường kính 7.0mm BSP loạt sử dụng đường kính 3.5mm thân gốm Đối với mục đích chung, tối đa nhiệt độ làm việc. để 225 ° C.