HV Điện trở Kiểu ống

Điện trở ống BSP / BOP Dòng Dày phim, Điện trở điện cao thế

Loại ống (màng dày, thiết kế không cảm ứng) điện trở cao áp. Dòng BSP sử dụng thân gốm đường kính 7.0mm Dòng BOP sử dụng thân gốm đường kính 3.5mm. Cho mục đích chung, nhiệt độ làm việc tối đa. đến 225 ° C.