Mr.Chen Shaoguang

Ông Chen Shaoguang là CEO và kỹ sư trưởng của nhà máy sản xuất của chúng tôi

ở tỉnh Đông Quảng Đông thành phố Sán Đầu.

Mr.Chen có bằng Thạc sĩ về Vi điện tử (Điện môi Dielectric major),

Trước khi gia nhập HVC, ông là kỹ sư chính của nhà sản xuất lớp quân sự tại

Tây Trung Quốc, với nhiều năm kinh nghiệm về kỹ thuật, sản xuất và quản lý

cho sản phẩm tụ điện gốm. Ông Chen là vũ khí KEY của chúng tôi để giải quyết vấn đề kỹ thuật.

Cũng bằng nỗ lực tuyệt vời của mình trong phát triển sản phẩm mới, HVC đã phát triển N4700, SL, UJ, X7E, X7F, Y5S

và nhiều gốm điện môi khác, họ gặp khách hàng khác nhau nhưng nghiêm khắc yêu cầu,

trong khi 90% của đối thủ chỉ sản phẩm tụ gốm mục đích chung loại Y5T, Y5U, Y5V.

Điều này làm cho sản phẩm HVC với hiệu suất khá khác nhau.