Đội của chúng tôi

Đội của chúng tôi
Mr.Chen Shaoguang
CEO & Kỹ sư trưởng
Giám đốc điều hành và kỹ sư trưởng cho High Voltage Tụ sản phẩm.