HVC TỤ-10Kv High Voltage Tụ gốm,

10kv 223z, 10kv 22000pf 20%, 10KV 10000pf, 10KV 103M 20%, 10kv 682m, 10kv 6800pf 20%, 10kv 502m 10kv 5000pf 20%, 10KV 4700pf, 10KV 472M, 10KV 3300pf, 10KV 332M, 10KV 2200pf, 10KV 222M 10KV 1000pf , 10KV 102K, 10kv 561k, 10kv 560pf 10%, 10kv 681k, 10kv 680pf 10%, 10KV 470pf 10KV 471K, 10KV 330pf, 10KV 331K, 10KV 220pf, 10KV 221K, 10KV 150pf, 10KV 151K, 10KV 100pf, 10KV 101K

Chung Chi tiết

                Tụ gốm cao áp 10KV

                     pic 3 tất cả

 

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
• Tổn thất thấp
• Tính ổn định cao
• điện dung cao trong kích thước nhỏ
• gấp khúc (ưu tiên) hoặc thẳng dẫn
• Tương thích với RoHS directive 2002 / 95 / EC
 

TIÊU CHUẨN SỐ PHẦN:

Danh mục đĩa gốm 1

Danh mục đĩa gốm 2

Danh mục đĩa gốm 3

Danh mục đĩa gốm 5

Danh mục đĩa gốm 6

Danh mục đĩa gốm 7

Danh mục đĩa gốm 8

 

HVC Tụ Manufacturing Co., Ltd là chuyên nghiệp điện cao thế capacito gốmr

nhà sản xuất đã làm việc với công ty FORTUNE 500 như PHILIPS, GE. TOSHIBA,

Khoa y tế của HITACHI, SONY, KODAD và SIMEMS. (X-RAY, CT, MRI).

 

Chi tiết xin vui lòng một phần số nhấp chuột:

http://www.hv-caps.com/products/HV-Ceramic-Capacitor-Ceramic-Disc-Style.html

http://www.hv-caps.com/uploads/products/ceramic%20disc%20style%20datasheet%203p.pdf  

 

Đối với 10kv điện áp cao tụ gốm, chi tiết thông số có sẵn của chúng tôi như sau:

10kv 223z, 10kv 22000pf 20%,10KV 10000pf10KV 103M 20%, 10kv 682m, 10kv 6800pf 20%, 10kv 502m

 10kv 5000pf 20%, 10KV 4700pf, 10KV 472M, 10KV 3300pf, 10KV 332M,10KV 2200pf10KV 222M 

10KV 1000pf, 10KV 102K, 10kv 561k, 10kv 560pf 10%, 10kv 681k, 10kv 680pf 10%, 10KV 470pf 

 10KV 471K, 10KV 330pf, 10KV 331K, 10KV 220pf, 10KV 221K,10KV 150pf, 10KV 151K, 10KV 100pf, 10KV 101K 

Thông tin kỹ thuật
Đặt hàng Enquiry

Liên hệ với văn bản mô tả hình thức

  • 3 + = 56