pic 3 tất cả

50KV 50PF, High Voltage tụ.

Nhà sản xuất: HVC Tụ.
Series: Gạch Disc Tụ (Radial Loại Tụ)
Gắn Loại: chì, Thông qua lỗ
Nhiệt độ hoạt động: -25 ℃ ~ + 85 ℃
Sức mạnh điện môi: khoảng 150% của điện áp định mức
Tản tố tanδ: 0.2% đến 0.5%
Kháng cách điện: Min. 200 000 MΩ ở 25 ° C
Mô tả sản phẩm: Điện áp cao Tụ, Tụ, Tụ điện, tụ điện hv, capa
sitor, tụ điện, tụ điện cao áp, tụ điện điện áp cao,
Ứng dụng: CT Scanner, thu bụi, bụi Collection Systems, điện Generato
r, điện máy, tĩnh điện Generator
HVC Tụ Manufacturing Co., Ltd là điện áp cao chuyên nghiệp tụ gốm
sản xuất những người đã làm việc với công ty FORTUNE 500 như PHILIPS, GE.
TOSHIBA, HITACHI, SONY, KODAK, và SIEMENS của bộ phận y tế. (X-RAY, CT, MRI).
Chi tiết số phần xin vui lòng click:
http://hv-caps.biz/product-details/high-voltage-ceramic-disc-cap-general-datasheet/