Tham chiếu chéo / Thay thế / Thay thế cho Tụ gốm cao áp HVCA (CKE)

Chung Chi tiết

HVCA (CKE) là thương hiệu nổi tiếng về sử dụng diode điện áp cao và tụ điện cao áp ở Mỹ, Mỹ Latinh và một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v.

Dải sản phẩm tiêu chuẩn chỉ lên đến 15kvDC, điện dung cao hơn 20kv đến 40kv tất cả đều gia công từ Châu Á (Trung Quốc), HVCA có nhà sản xuất OEM ở Đông Á… Việc kiểm soát ít hơn khiến chất lượng không ổn định và hồ sơ công nghệ cốt lõi không thể hỗ trợ cho Quân đội / Y tế / Dự án ngành.

HVC Tụ đã hợp tác với một số nhà phân phối HVCA, chúng tôi có kinh nghiệm để thay thế các thành phần HVCA / CKE đầy đủ. Chào mừng bạn đến tham khảo ý kiến ​​với sales@hv-caps.com để yêu cầu.

Tụ gốm HVC là tham chiếu chéo thay thế tốt cho tụ gốm HV thương hiệu HVCA (CKE).

Số phần HVCA (CKE) có liên quan:

Loại chì:

NY3Y5P201M10KV  NY3Y5P471M10KV NY3Y5P561M10KV NY3Y5P681M10KV NY3Y5P102M10KV 

NY3Y5P152M10KV NY3Y5P252M10KV  NY3Y5P201M12KV NY3Y5P471M12KV NY3Y5P561M12KV 

 NY3Y5P681M12KV NY3Y5P102M12KV  NY3Y5P152M12KV NY3Y5P252M12KV NY3Y5P201M15KV

NY3Y5P471M15KV NY3Y5P561M15KV NY3Y5P681M15KV NY3Y5P102M15KV NY3Y5P152M15KV

  NY3Y5P252M15KV NY3Y5P221M18KV NY3Y5P471M18KV NY3Y5P561M18KV NY3Y5P681M18KV

  NY3Y5P102M18KV NY3Y5P152M18KV NY3Y5P561M20KV NY3Y5P561M20KV NY3Y5P561M20KV

 NY3Y5P561M20KV NY3Y5P561M20KV NY3Y5P561M20KV NY3Y5U561M10KV NY3Y5U681M10KV 

NY3Y5U102M10KV NY3Y5U122M10KV NY3Y5U182M10KV NY3Y5U222M10KV NY3Y5U332M10KV 

NY3Y5U472M10KV NY3Y5U562M10KV NY3Y5U682M10KV NY3Y5U561M12KV NY3Y5U681M12KV

 NY3Y5U102M12KV NY3Y5U122M12KV NY3Y5U182M12KV NY3Y5U222M12KV NY3Y5U332M12KV

 NY3Y5U472M12KV NY3Y5U562M12KV NY3Y5U682M12KV NY3Y5U561M15KV NY3Y5U681M15KV

NY3Y5U102M15KV NY3Y5U122M15KV NY3Y5U182M15KV NY3Y5U222M15KV NY3Y5U332M15KV

 NY3Y5U472M15KV NY3Y5U562M15KV  NY3Y5U561M18KV  NY3Y5U681M18KV NY3Y5U102M18KV 

 NY3Y5U122M18KV  NY3Y5U182M18KV  NY3Y5U222M18KV  NY3Y5U332M18KV  NY3Y5U472M18KV 

 NY3Y5U561M20KV  NY3Y5U681M20KV  NY3Y5U102M20KV  NY3Y5U122M20KV  NY3Y5U182M20KV 

NY3Y5U222M20KV  NY3Y5U332M20KV  NY3Y5U472M20KV 
 

 

Thông tin kỹ thuật
Tin nhắn của Form

Liên hệ với văn bản mô tả hình thức

  • 7 + = 69