Điện trở ống BSP / BOP Dòng Dày phim, Điện trở điện cao thế

Loại ống (màng dày, thiết kế không quy nạp) điện trở điện áp cao. Gốm cơ thể BOP loạt sử dụng đường kính 7.0mm BSP loạt sử dụng đường kính 3.5mm thân gốm Đối với mục đích chung, tối đa nhiệt độ làm việc. để 225 ° C.

Chung Chi tiết

BSP / BOP Dòng Dày Phim Điện trở Tube, High Voltage Điện trở

hvr4

hvr5a

hvr5b

hvr7

hvr6

Thông tin kỹ thuật
Tin nhắn của Form

Liên hệ với văn bản mô tả hình thức

  • 9 + = 55