Điện trở ống BSP / BOP Dòng Dày phim, Điện trở điện cao thế

Loại ống (màng dày, thiết kế không cảm ứng) điện trở cao áp. Dòng BSP sử dụng thân gốm đường kính 7.0mm Dòng BOP sử dụng thân gốm đường kính 3.5mm. Cho mục đích chung, nhiệt độ làm việc tối đa. đến 225 ° C.

Chung Chi tiết

BSP / BOP Dòng Dày Phim Điện trở Tube, High Voltage Điện trở

 

hvr4

hvr5a

hvr5b

hvr7

 

hvr6

 

Thông tin kỹ thuật
Tin nhắn của Form

Liên hệ với văn bản mô tả hình thức

  • 6 + = 97