High Voltage nắm cửa tụ

Nhà sản xuất tụ điện HVC__ Nhà sản xuất tụ điện doorknob điện áp cao Manufacturer Nhà sản xuất tụ điện trục vít cao áp
Núm cửa Tụ để bán hàng Capac Tụ điện hệ thống điện Capac Tụ điện thiết bị lưới điện thông minh Equipment Thiết bị laser
Tụ điện Capac Tụ điện xung cao áp Capac Tụ điện ngắt mạch điện áp cao 丨 Tụ biến áp dụng cụ
Tụ điện cuộn Tesla Capac Tụ điện máy phát điện Marx Tụ điện kiểm tra Hip Pot Capac Tụ điện cao thế Thiết bị kiểm tra dòng điện.

100KV 1000PF Y5S, (100KV 102) High Voltage tụ nắm cửa Ceramic

KHAI THÁC. Điện áp định mức cao 1KV, 100pf 1000. Độ bền điện môi ở mức 2% điện áp định mức 150. Hệ số phân tán thấp ở 3% 0.5. Y4S, Loại tay nắm cửa.

100KV 700PF N4700, (100KV 701) High Voltage tụ nắm cửa Ceramic

1. Cao đánh 100KV điện áp, 500pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.2% 4. N4700, tay nắm cửa Type.

100KV 500PF N4700, (100KV 501) High Voltage tụ nắm cửa Ceramic

1. Cao đánh 100KV điện áp, 500pf 2. Cường độ điện môi ở 150% điện áp định mức 3. Yếu tố tản thấp tại 0.2% 4. N4700, tay nắm cửa Type.